Soprano hankkii loput Aspectum Oy:n osakkeet vaihdolla Sopranon osakkeisiin

Soprano Oyj pörssitiedote 4.9.2013 klo 09.00

Soprano hankkii loput Aspectum Oy:n osakkeet vaihdolla Sopranon osakkeisiin

Soprano on sopinut hankkivansa 1.200 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 13,13 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta. Kauppa toteutetaan osakevaihtona antamalla vaihdossa Sopranon liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita.

Kauppojen voimaantulo edellyttää vielä Sopranon hallituksen lopullista hyväksyntää.

Osakevaihdossa annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on 101.732 osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n osakkeista.

Osakevaihdossa annettavien osakkeiden lukumäärä perustuu osapuolten välisissä neuvotteluissa sovitusti toisaalta Aspectum-yhtiöiden arvonmääritykseen ja toisaalta Sopranon osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kaupasta sopimista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana, minkä mukaan laskettu keskikurssi on 0,77 euroa. Kaupassa käytetty laskennallinen kauppahinta on hankittavien Aspectum Oy:n osakkeiden osalta 78.334 euroa.

Sopranon hallitus päättää kaupoista lopullisesti syyskuussa 2013. Kaupan hyväksymisestä, osakkeiden antamisesta ja mahdollisten uusien osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Hankinnan jälkeen Soprano omistaa Aspectum Oy:stä 100 prosenttia.

Soprano on aiemmin hankkinut 83,17 prosenttia Aspectum Oy:stä osakevaihdolla, josta on tiedotettu 10.9.2012 ja 28.11.2012 julkaistuilla pörssitiedotteilla sekä 3,70 prosenttia 26.6.2013 ja 15.8.2013 julkaistuilla pörssitiedotteilla. Aspectum-konserni on liitetty Soprano-konserniin 1.12.2012 alkaen, eikä nyt tehtävillä kaupoilla ole vaikutusta Soprano-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Toteutettavat kaupat ovat jatkoa Sopranon aiemmille hankinnoille Aspectum-konsernista ja niihin on ryhdytty, koska Aspectum-konsernin integrointi osaksi Soprano-konsernia on edennyt odotetulla ja tyydyttävällä tavalla.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

 

Soprano on Pohjoismaiden johtava verkkoviestintäkonserni, viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijayritys. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.