Soprano hankkii lisää Aspectum-konsernin osakkeita vaihdolla Sopranon osakkeisiin

Soprano Oyj pörssitiedote 26.6.2013 klo 09.00

Soprano hankkii lisää Aspectum-konsernin osakkeita vaihdolla Sopranon osakkeisiin

Soprano on sopinut hankkivansa 338 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 3,70 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta. Lisäksi Soprano on sopinut hankkivansa 20.000 Aspectum Oy:n tytäryhtiön Aspectum Consulting Oy:n osaketta, mikä edustaa neljää prosenttia Aspectum Consulting Oy:n osakekannasta. Yksi myyjistä on Aspectum Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Kurki, joka myy puolet tässä kaupassa hankittavista Aspectumin Consulting Oy:n osakkeista. Kaikki kaupat toteutetaan osakevaihtoina antamalla vaihdossa Sopranon osakkeita.

Kauppojen voimaantulo edellyttää vielä Sopranon hallituksen lopullista hyväksyntää.

Soprano antaa vaihdossa valintansa mukaan joko yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai liikkeeseen laskettavia Sopranon uusia osakkeita. Kauppahinta jakautuu peruskauppahintaan ja Aspectum-konsernin tuloksen perusteella seuraavien neljän tilikauden ajalta maksettavaan lisäkauppahintaan, joka muodostaa enimmillään puolet kokonaiskauppahinnasta.

Osakevaihdossa annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on peruskauppahinnan osalta 35.579 osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n osakkeista ja 38.478 Sopranon osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Consulting Oy:n osakkeista. Lisäkauppahintana annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on enimmillään yhtä suuri kuin peruskauppahinta. Yhteensä kaupassa annetaan, lisäkauppahinta mukaan lukien, enintään 148.114 Sopranon osaketta.

Osakevaihdossa annettavien osakkeiden lukumäärä perustuu osapuolten välisissä neuvotteluissa sovitusti toisaalta Aspectum-yhtiöiden arvonmääritykseen ja toisaalta Sopranon osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kaupasta sopimista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana, minkä mukaan laskettu keskikurssi on 0,75 euroa. Kaupassa käytetty laskennallinen peruskauppahinta on hankittavien Aspectum Oy:n osakkeiden osalta täten 26.684 euroa ja Aspectum Consulting Oy:n osakkeiden osalta 28.858 euroa. Mahdollinen lisäkauppahinta on laskennalliselta määrältään enintään peruskauppahinnan määrä.

Sopranon hallitus päättää kaupoista lopullisesti elokuussa 2013 ja päättää samalla, käytetäänkö peruskauppahinnan maksamiseen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita vai annetaanko kaupassa uusia osakkeita. Kaupan hyväksymisestä, osakkeiden antamisesta ja mahdollisten uusien osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Hankinnan jälkeen Soprano omistaa Aspectum Oy:stä 86,87 prosenttia. Aspectum Consulting Oy:n omistus puolestaan jakautuu kaupan jälkeen siten, että Aspectum Oy omistaa Aspectum Consulting Oy:stä 96 prosenttia ja Soprano neljä prosenttia.

Soprano on aiemmin hankkinut 83,17 prosenttia Aspectum Oy:stä osakevaihdolla, josta on tiedotettu 10.9.2012 ja 28.11.2012 julkaistuilla pörssitiedotteilla. Aspectum-konserni on liitetty Soprano-konserniin 1.12.2012 alkaen, eikä nyt tehtävillä kaupoilla ole vaikutusta Soprano-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Toteutettavat kaupat ovat jatkoa Sopranon aiemmille hankinnoille Aspectum-konsernista ja niihin on ryhdytty, koska Aspectum-konsernin integrointi osaksi Soprano-konsernia on edennyt odotetulla ja tyydyttävällä tavalla.

Soprano Oyj
 

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on Pohjoismaiden johtava verkkoviestintäkonserni, asiakkailleen digitaalisen maailman kumppani. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita konkreettisesti kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.