Soprano ennakoi kannattavaa kasvua 2010

Soprano Oyj pörssitiedote 18.12.2009 klo 16.50

Soprano ennakoi kannattavaa kasvua 2010

Soprano Oyj:n hallitus on tänään kokouksessaan käsitellyt yhtiön näkymiä
tilikaudelle 2010. Yhtiön hallitus ennakoi, että toteutuneiden yrityskauppojen
seurauksena Sopranon liikevaihto vuonna 2010 tulee olennaisesti kasvamaan ja
yhtiön tulos on selvästi parempi kuin vuonna 2009. 

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Viestinnän ja verkkopalveluiden merkitys koko
Suomen kansantaloudelle tulee kasvamaan lähivuosina nopeasti. Sosiaalinen media
tulee osaksi yritysten viestintäkulttuuria. Sähköinen laskutus ja verkkokauppa
arkipäiväistyvät. Yhä useammat yritykset huomaavat tekevänsä vientikauppaa ja
viestivänsä monella kielellä. Soprano on erikoistunut viestintään ja
verkkopalveluihin. 

Suomalaiset yritykset saavuttavat kansainvälisessä tuottavuusvertailussa
pysyvän kilpailuedun yhdistämällä kommunikaation ja teknologian, siis
viestinnän ja verkkopalvelut. Verkkoyhteyksien nopeudet paranevat radikaalisti
sekä kiinteässä verkossa että mobiilisti. Myös yhteiskunnan tarjoamat palvelut
tulevat parissa vuodessa kaikkien saataville verkon kautta. Sopranon
palveluille voidaan ennakoida olevan merkittävästi kysyntää välittömästi kun
lama hellittää. Merkkejä muutoksesta parempaan on jo näkyvissä. 

Sopranon asiakasmäärä ja laskutuksen rakenne on muuttunut strategisten
yrityskauppojen ansiosta vuosina 2008-2009 merkittävästi. Nykyaikaista
markkinointia ja viestintää ei voi enää tehdä ilman verkko-osaamista.
Verkkopalvelut ja verkkokauppa tarvitsevat viestinnällisen sisällön ja osaavan
markkinoinnin. Ostetut uudet liiketoiminnat ovat tuoneet Sopranolle lisää
tukijalkoja ja tehneet toiminnastamme aikaisempaa vähemmän suhdanneherkkää.” 


Soprano Oyj

Hallitus


Lisätietoja:                                  
 
Soprano Oyj,                                 
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu  
Etusivu
Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu viestintään ja verkkopalveluihin erikoistunut julkinen yhtiö. Konsernin tuotevalikoima kattaa markkinointiviestinnän kokonaispalvelut, dynaamiset verkkoratkaisut sekä verkkopalveluiden sisällöntuotannon. Soprano toteuttaa Suomen tunnetuimpia verkkopalveluja, käytetyimpiä tilausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä markkinoinnin ja myynnin kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.