Soprano aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Soprano Oyj Pörssitiedote 16.8.2012 klo 09.00

Soprano aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Soprano Oyj:n hallitus on kokouksessaan 15.8.2012 päättänyt hankkia yhteensä enintään 100.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta 26.4.2012 saamansa valtuutuksen perusteella. Hankinta vastaa enintään noin 0,9 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Osakkeita hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa osana Nasdaq OMX Helsingin pörssin järjestämää julkista kaupankäyntiä. Hankittavista osakkeista maksettava vastike perustuu markkinahintaan. Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 27.8.2012 ja päättyy viimeistään 25.4.2013.

Yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,45 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Soprano Oyj:llä on tällä hetkellä hallussaan 25 249 omaa osaketta.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.