Soprano aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Soprano Oyj:n hallitus on kokouksessaan 27.2.2008 päättänyt hankkia enintään
yhteensä 400.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta
yhtiökokoukselta 26.4.2007 saamansa valtuutuksen perusteella. Valtuutuksen
nojalla osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä
enintään 400.000 osaketta, joka vastaa noin 3,79 prosenttia yhtiön nykyisistä
osakkeista. 

Osakkeita hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa osana
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämää julkista kaupankäyntiä. Osakkeet
hankitaan kulloinkin vallitsevaan kurssitasoon. 

Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan maanantaina 10.3.2008 ja päättyy
viimeistään tiistaina 30.9.2008. 

Helsingissä 27. helmikuuta 2008

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314,
arto.tenhunen@soprano.eu