Soprano allekirjoitti Aasian projektin sovintosopimuksen

Soprano Oyj sisäpiiritieto 30.11.2020 klo 09.50

Soprano allekirjoitti Aasian projektin sovintosopimuksen

Soprano on tänään allekirjoittanut Aasian projektiin liittyvän sovintosopimuksen. Siinä sovittiin projektin ensimmäiseen 1,2 miljoonan euron suoritukseen liittyvät, pääosin jo tehdyt, projektitoimitukset. Sovintosopimuksen mukaisesti osapuolilla ei ole enää oikeudellisia vaatimuksia liittyen projektiin. Soprano peruu projektiin liittyneen vahvistuskanteen Helsingin käräjäoikeudesta.

Sovintosopimuksella ei ole olennaista vaikutusta vuoden 2020 tulokseen. Osapuolet ovat sopineet aloittavansa keskustelut yhteistyön mahdollisesta jatkamisesta vuonna 2021.

Vt. toimitusjohtaja Pauliina Lautanen-Nissi: ”Nyt sovitussa projektissa toimitukseemme kuuluvat opetussuunnitelmat 54 ammattialalle sekä niiden hyödyntämistä varten koulutussuunnitelmat opettajille ja koulujen johdolle. Tämän ensimmäisen ison koulutusvientihankkeemme myötä Sopranolle on syntynyt osaamista, myytäviä tuotteita ja palveluita mahdollisia tulevia hankkeita varten.”

Soprano Oyj allekirjoitti 21.4.2020 koulutusvientisopimuksen Aasiassa sijaitsevan maksukykyisen, asukasluvultaan keskikokoisen valtiollisen toimijan kanssa maan ammatillisen koulutuksen uudistamisesta. Projektin ensimmäinen suoritus 1,2 miljoonaa euroa saatiin 18.5.2020. Soprano tiedotti 31.7.2020 asiakkaan halusta päättää projekti. Soprano tiedotti 3.9.2020, että osapuolten näkemykset poikkesivat toisistaan. Sopranon näkemyksen mukaan Sopranolla oli oikeus saada korvaus projektin toteutuneista kuluista ja saamatta jääneestä voitosta.  Asiakkaan näkemyksen mukaan projektin ensimmäinen suoritus olisi tullut palauttaa. Soprano Oyj nosti tuolloin asiakkaan vaatimusten johdosta vahvistuskanteen Helsingin käräjäoikeudessa.

Soprano Oyj


Lisätietoja:
Vt. toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi
Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi


Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals 

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa. 

Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.

Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. 

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi
 
Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme: 

Soprano Oyj 
www.soprano.fi 
www.mifacademy.com 

Informator Tieturi Group 
www.informator.se 
www.tieturi.fi 

 
Management Institute of Finland MIF 
www.mif.fi 
www.infor.fi 
www.jto.fi 
www.fintra.fi