Sisäpiiritieto:Wetteri Oyj:n hallitus on hyväksynyt suunnatun osakeannin merkintöjä 3,4 miljoonalla eurolla ja toteuttaa suunnatun osakeannin

Wetteri Oyj Sisäpiiritieto 22.12.2023 klo 15.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai muuhun valtioon, jossa levittämiseen tai julkistamiseen saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia tai olisi paikallisen lainsäädännön tai määräysten vastaista.

Suunnatussa osakeannissa hyväksytyt merkinnät

Wetteri Oyj:n (”Wetteri” tai ”Yhtiö”) hallitus on aiemmin 21.12.2023 tiedotetusti päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista tietyille institutionaalisille sijoittajille ja rajoitetulle joukolle kokeneita sijoittajia Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 8.5.2023 antaman valtuutuksen perusteella. Osakeannilla kerättiin yhteensä 3,4 miljoonan euron varat.

Wetterin hallitus on hyväksynyt seuraavat osakemerkinnät:

Nimi                                                                                                Osakemäärä                            

PM Ruukki Oy                                                                               1 724 137                                                           

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo                                       5 603 450       

Wetterin hallitus on hyväksynyt siten yhteensä 7 327 587 uuden osakkeen merkinnän, vastaten noin 5,2 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista ennen suunnattua osakeantia ja noin 5,0 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista suunnatun osakeannin jälkeen (mikäli myös 21.12.2023 tiedotettu henkilöstöanti toteutuisi täysimääräisesti).

Merkintähinta oli 0,464 euroa osakkeelta. Merkintähinta oli Yhtiön osakkeen päätöskurssi 20.12.2023 kaupankäynnin päätyttyä Helsingin Pörssissä vähennettynä noin 10,1 prosentin alennuksella.

Hyväksyttyjen merkintöjen jälkeen Wetterin osakkeiden määrä nousee 148 212 609 osakkeeseen (ilman edellä mainittuja henkilöstöannissa annettavia osakkeita).

Hyväksyttyjen merkintöjen mukaiset uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta noin 5.1.2024, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille. Uusien osakkeiden arvioidaan otettavan kaupankäynnin kohteeksi 12.1.2024.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimi Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Lexia Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatussa annissa.

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

”Tämän osakeannin myötä voimme edistää kasvustrategiamme mukaisia järjestelyjä suunnitellusti. Erityisen iloisia olemme Työeläkevakuutusyhtiö Elon tulosta osaksi Wetterin kasvua. Wetterin hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaalan osallistuminen antiin yhtiönsä PM Ruukin kautta on vahva osoitus luottamuksesta Wetterin kasvustrategiaan ja jo tehtyihin sekä suunnitelmissa oleviin toimiin.”

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 40 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi