Sisäpiiritieto: Wetterin rahoitussopimus uudistettu

Wetteri Oyj  Sisäpiiritieto 6.4.2023 klo 9.30

Wetteri Oyj konserniin kuuluvan Themis Holding Oy alakonsernin ja rahoittajapankin välisessä rahoitussopimuksessa on kovenanttiehto, joka mittaa 12 kuukauden käyttökatteella jaettua korollisten nettovelkojen määrää. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä havaittiin epäselvyys kovenanttiehdon tulkinnassa. Epäselvyys johtui vuoden 2022 aikana toteutetuista poikkeuksellisista järjestelyistä aiheutuneiden kertaluonteisten kulujen sekä tiettyjen leasingvastuuerien vaikutuksesta kovenanttiehtoa mittaavaan tunnuslukuun.

Themis Holding Oy alakonserni on tänään sopinut rahoittajapankin kanssa rahoitussopimuksen kovenanttiehtoa koskevien ehtojen muuttamisesta. Muutetun ehdon mukaan 31.12.2022 päättyneen tilikauden käyttökatetta oikaistaan 9.12.2022 tiedotettuun Wetteri-Soprano-järjestelyyn liittyvillä kertaluontoisilla kuluilla. Lisäksi käyttökatetta oikaistaan Autotalo Mobila Oy:n sisäisiin järjestelyihin liittyvillä kertaluontoisilla kuluilla.

Kovenanttiehdon tulkinnanvaraisuus on havaittu ja sopimusmuutos on tehty tilinpäätöspäivän 31.12.2022 jälkeen, joten sen vaikutuksia ei huomioida Wetteri Oyj:n tilinpäätöksessä 31.12.2022. Näin ollen rahoitussopimuksen alainen rahoitus (9,8 miljoonaa euroa) käsitellään tilinpäätöksessä IAS 1.74 -säännöksen mukaisesti lyhytaikaisena velkana.

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 044 236 3740, panu.kauppinen@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 33 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi