Sisäpiiritieto: Wetterin rahoitussopimus on uudistettu, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo uudeksi rahoittajaksi

Wetteri Oyj Sisäpiiritieto 24.4.2024 klo 21.15

Wetteri Oyj tiedotti 14.2.2024, että konserniin kuuluvan Themis Holding Oy alakonsernin ja rahoittajapankin välisessä rahoitussopimuksessa olleet kovenanttiehdot eivät kaikilta osin täyttyneet.

Wetteri on tänään saanut rahoittajapankilta ilmoituksen, ettei se käytä oikeuttaan eräännyttää saataviansa, vaikka kovenanttiehdot eivät kaikilta osin täyttyneet tilanteessa 31.12.2023. Wetteri on myös sopinut rahoittajapankin kanssa rahoitussopimuksen kovenantteja koskevien ehtojen päivittämisestä.

Päivitetyssä rahoitussopimuksessa on sovittu kovenanttiehtojen muutoksesta seuraavasti: Themis Holding Oy -alakonsernin korollisilla nettoveloilla jaetun 12 kuukauden käyttökatteen tulee olla 30.6.2024 korkeintaan 4,60x ja 31.12.2024 korkeintaan 4,20x, sekä omavaraisuusasteen tulee olla 30.6.2024 vähintään 25 % ja 31.12.2024 vähintään 26 %, ja Wetteri Oyj -konsernin omavaraisuusasteen tulee olla 30.6.2024 vähintään 19 % ja 31.12.2024 vähintään 19,5 %. Lisäksi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo korvaa aiemman työeläkevakuutusyhtiön rahoittajana rahoitussopimuksessa.

Koska ilmoitus saatiin ja rahoitussopimuksen ehtojen muutos tehtiin 31.12.2023 päättyneen tilikauden jälkeen, rahoitussopimuksen alaisen rahoituksen pitkäaikainen osuus (14,7 miljoonaa euroa) käsitellään 31.12.2023 päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä IAS 1.74 -säännöksen mukaisesti lyhytaikaisena velkana. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä rahoitussopimuksen alaisen rahoituksen pitkäaikainen osuus (9,8 miljoonaa euroa) käsiteltiin myös lyhytaikaisena velkana.

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi