Sisäpiiritieto: Wetteri Oyj:n rahoitussopimuksen uudistaminen

Wetteri Oyj Sisäpiiritieto 14.2.2024 klo 15.30

Wetteri Oyj konserniin kuuluvan Themis Holding Oy alakonsernin ja rahoittajapankin välisessä rahoitussopimuksessa on kovenanttiehtoja, jotka mittaavat 12 kuukauden käyttökatteella jaettua korollisten nettovelkojen määrää sekä omavaraisuusastetta.

Tilintarkastamattomien lukujen perusteella kovenanttiehdot eivät kaikilta osin täyttyneet. Wetteri on käynnistänyt neuvottelut rahoittajapankin kanssa rahoitussopimuksen kovenanttiehtoa koskevien ehtojen päivittämisestä. Rahoitussopimuksen alainen rahoitus (14,7 miljoonaa euroa) käsitellään tilinpäätöksessä IAS 1.74 -säännöksen mukaisesti lyhytaikaisena velkana. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä rahoitussopimuksen alainen rahoitus, määrältään 9,8 miljoonaa euroa, käsiteltiin myös lyhytaikaisena velkana.
 

Lisätietoja

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj
Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Panu Kauppinen, talousjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. +358 44 236 3740, panu.kauppinen@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 46 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi