Sisäpiiritieto: Wetteri Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista

Wetteri Oyj Sisäpiiritieto 21.12.2023 klo 18.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai muuhun valtioon, jossa levittämiseen tai julkistamiseen saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia tai olisi paikallisen lainsäädännön tai määräysten vastaista.

Suunnattu osakeanti

Wetteri Oyj:n (”Wetteri” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista tietyille institutionaalisille sijoittajille ja rajoitetulle joukolle kokeneita sijoittajia Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 8.5.2023 antaman valtuutuksen perusteella. Osakeannilla pyritään keräämään yhteensä noin 3,4 miljoonan euron varat.

Wetteri tarjoaa suunnatussa osakeannissa merkittäväksi yhteensä 7 327 587 Yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,2 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista välittömästi ennen suunnattua osakeantia. Osakkeet tarjotaan merkittäväksi 22.12.2023 mennessä, ellei Yhtiön hallitus päätä pidentää merkintäaikaa.

Merkintähinta on 0,464 euroa osakkeelta, joka on Yhtiön osakkeen päätöskurssi 20.12.2023 kaupankäynnin päätyttyä Helsingin Pörssissä vähennettynä noin 10,1 prosentin alennuksella. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suunnatun osakeannin toteuttamiselle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen on painava taloudellinen syy, koska osakeannissa Yhtiö saa oman pääoman ehtoisen lisärahoituksen Yhtiöön nopealla aikataululla ja kohtuullisin järjestelykustannuksin. Tämän pääoman myötä strategian mukaisia järjestelyitä voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.

Mikäli suunnattu osakeanti merkitään täysimääräisesti, voi Wetterin osakkeiden määrä nousta enintään 148 312 609 osakkeeseen (määrään on laskettu mukaan aiemmin tänään tiedotetussa maksuttomassa henkilöstöannissa enimmillään annettavat 100 000 uutta osaketta). Suunnatussa osakeannissa ja henkilöstöannissa annettavat uudet osakkeet vastaisivat yhteensä noin 5,0 % Wetterin kokonaisosakemäärästä uusien osakkeiden antamisen jälkeen (mikäli myös edellä mainittu henkilöstöanti olisi toteutettu täysimääräisesti).

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta noin 5.1.2024, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille. Uusien osakkeiden arvioidaan otettavan kaupankäynnin kohteeksi 12.1.2024.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Lexia Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana suunnatussa annissa.

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 40 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi