Sisäpiiritieto: Wetteri ostaa Suvanto Trucks Oy:n 100-prosenttisella osakevaihdolla ja rakentaa valtakunnallisen käytettyjen kuorma-autojen myyntiverkoston

Wetteri Oyj Sisäpiiritieto 11.12.2023 klo 9.00

 Yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö Wetteri ostaa Suvanto Trucks Oy:n 100-prosenttisella osakevaihdolla ja toteuttaa sarjassaan neljännen yrityskauppansa. Suvanto Trucks harjoittaa käytettyjen kuorma-autojen kauppaa sekä huoltoa Turussa, Tampereella ja Vantaalla, yhtiöllä on toimintaa myös Pohjois-Suomessa. Suvanto Trucks on yksi Suomen suurimmista käytettyjen kuorma-autojen myyjistä ja toimii myös DAF- ja Sisu-autojen jälleenmyyjänä. Suvanto Trucksin liikevaihto tilikaudella 2022 oli n. 30 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto hieman yli miljoona euroa.

Yrityskaupassa ostajana on Wetteri Oyj, jolle kaupassa siirtyy Suvanto Trucksin koko osakekanta. Kauppahinta on 4,160 miljoonaa euroa.  Kauppahinta maksetaan kokonaan Wetteri Oyj:n uusilla osakkeilla. Wetteri Oyj toteuttaa kauppahinnan maksun hallituksen antivaltuudella.  Merkintähinta määräytyy täytäntöönpanohetken osakekurssin mukaisesti. Kaupan täytäntöönpano on tavoitteena toteuttaa 31.3.2024 mennessä.  Wetteri Oyj:n taloudellinen ohjeistus ei muutu suunnitellun kaupan johdosta.

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

”Tämä neljäs yrityskauppa on merkittävä askel Wetterille tärkeän raskaan kaluston liiketoiminnan kasvattamisessa. Kaupan myötä rakennamme ainoana Suomessa valtakunnallisen käytettyjen kuorma-autojen jälleenmyyntiverkoston, samalla huoltotoimintamme laajenee valtakunnalliseksi. Pörssilistautumisemme yksi tavoite oli keskittää kotimaista autoalaa Wetterin lipun alle, Wetterin osake maksuvälineenä. Tässä Suvanto Trucksin kaupassa toimimme 100-prosenttisella osakevaihdolla. Markkinassa on kiinnostusta vastaaviin järjestelyihin myös jatkossa.”

Timo Yli-Salomäki, Suvanto Trucks Oy, toimitusjohtaja

”Autoala on matkalla kohti historiallisen suurta muutosta. Alan digitalisoinnin, autojen hankintatapojen, autotehtaiden sopimusmuutokset ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos ei kosketa ainoastaan henkilöautokauppaa, vaan muutoksen laineet lyövät vahvasti myös raskaan kaluston kauppaan.  Alan toimijoilta vaaditaan uutta ajattelua ja innovatiivisuutta, suurempia toimintayksiköitä ja myös investointeja tulevaisuuteen. Wetteri tulee olemaan muuttuvan autoalan tienraivaaja, nopeasti kasvava ja samalla myös liiketoimintaa kehittävä suomalainen toimija ja meille on suuri ilo ja kunnia olla osana rakentamassa maamme suurinta autoalan toimijaa.”

Suvanto Trucks on perustettu 2010 Turussa ja se työllistää n. 20 autoalan ammattilaista. Vaihto-omaisuuden arvo on noin 8,0 miljoonaa euroa. Kaupan arvioidaan toteutuvan 31.3.2024 mennessä.  Kauppa on ehdollinen osapuolten päätöksille, due diligence-tarkastukselle, rahoituksen varmistumiselle sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle. Ennen kaupan täytäntöönpanoa Suvanto Trucks lunastaa myyjiltä omia osakkeita noin 2,7 miljoonalla eurolla sekä jakaa osinkoa 0,3 miljoonaa eurolla.  Myyjät rahoittavat omien osakkeiden kauppahinnasta 1,2 miljoonaa euroa enintään vuoden ajan.

Suvanto Trucks Oy

2023 ennuste

2022

2021

Tuloslaskelma, tuhatta euroa

tilintarkastamaton

tilintarkastettu

tilintarkastettu

Liikevaihto

30 150

30 051

32 137

Liikevoitto (-tappio)

1 420

1 307

1 004

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

1 191

1 162

848

Tilikauden voitto

965

1 078

848

 

 

 

 

 

 

2022

2021

Tase, tuhatta euroa

 

tilintarkastettu

tilintarkastettu

Pysyvät vastaavat

 

238

125

Vaihto-omaisuus

 

10 227

9 605

Lyhytaikaiset saamiset

 

1 769

2 428

Rahat ja pankkisaamiset

 

82

15

Vastaavaa

 

12 317

12 172

 

 

 

 

Oma pääoma

 

5 011

4 275

Pitkäaikainen vieras pääoma

 

906

1 228

Lyhytaikainen vieras pääoma

 

6 399

6 669

Vastattavaa

 

12 317

12 172

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Timo Yli-Salomäki, toimitusjohtaja, Suvanto Trucks Oy

 Puh. 040 595 8215, timo.yli-salomaki@suvantotrucks.com

 

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 40 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä, joista lähes 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi