Sisäpiiritieto: Wetteri myy Suomen koulutusliiketoimintayhtiönsä Management Institute of Finland MIF Oy:n ja Tieturi Oy:n

Wetteri Oyj  Sisäpiiritieto 14.2.2024 klo 10.00

Autoalan kasvuyhtiö Wetteri myy Suomen koulutusliiketoimintayhtiönsä Tieturi Oy:n ja Management Institute of Finland MIF Oy:n. Ostajana on työelämäkoulutuksiin keskittyvä Professio Finland Oy.

Yrityskaupan kauppahinta koostuu 5,1 miljoonan euron peruskauppahinnasta sekä täytäntöönpanohetken nettokäyttöpääomalaskelman mukaisesta kauppahinnasta ja siihen täytäntöönpanohetkellä tehtävistä oikaisuista. Täytäntöönpanon yhteydessä ostaja maksaa käteisvastikkeena 40 prosenttia kauppahinnasta sekä 10 prosenttia 30.6.2024. Kauppahinnan 50 prosentin osalle Wetteri myöntää korollisen lainan, jonka laina-aika on 5 vuotta ja kaksi ensimmäistä vuotta lyhennysvapaita.

Suomen koulutusliiketoimintayhtiöiden myynnillä Wetteri selkiyttää konsernin rakennetta yhtiön strategian mukaisesti. Koulutusliiketoiminta saa jatkuvuutta osana Professio-konsernia, jonka ydinosaamista työelämän koulutuspalvelut ovat.

Koulutusliiketoiminnan yhtiöiden myynneillä ei ole vaikutusta Wetterin taloudelliseen ohjeistukseen.

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj:

“Wetterin kunnianhimoisen kasvustrategian tavoitteet ovat autoliiketoiminnan kasvattamisessa. Nyt Wetterin työelämän koulutuspalvelut siirtyvät yrityskaupan myötä Professiolle, jonka ydinliiketoimintaa ja -osaamista nämä nimenomaiset palvelut ovat. Olen vakuuttunut siitä, että tämän kaupan myötä meiltä siirtyvä koulutusliiketoiminta jatkaa entistä vahvempana. Kiitän koulutusliiketoimintamme henkilökuntaa tästä yhteisestä matkasta!”

Kaupan täytäntöönpano on ehdollinen osapuolten sopimien täytäntöönpanon edellytysten täyttymiselle. Kaupan täytäntöönpanon, edellytysten täyttyessä, arvioidaan toteutuvan 2.4.2024.

Tieturi Oy ja Management Institute of Finland Oy tulos ja tasetiedot:

Tieturi Oy (FAS) 2023 alustavat luvut 2022 2021
Tuloslaskelma, tuhatta euroa tilintarkastamaton tilintarkastettu tilintarkastettu
Liikevaihto 4 722 3 902 4 230
Liikevoitto (-tappio) 417 277 458
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 312 476
Tilikauden voitto 248 43
2022 2021
Tase, tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu
Pysyvät vastaavat 3 878 3 709
Vaihtuvat vastaavat 1 955 1 642
Vastaavaa 5 832 5 352
Oma pääoma 2 372 2 124
Pitkäaikainen vieras pääoma 0 83
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 460 3 144
Vastattavaa 5 832 5 352
Management Institute of Finland MIF Oy (FAS) 2023 alustavat luvut 2022 2021
Tuloslaskelma, tuhatta euroa tilintarkastamaton tilintarkastettu tilintarkastettu
Liikevaihto 4 824 4 470 4 141
Liikevoitto (-tappio) 129 76 -316
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -25 -407
Tilikauden voitto -115 -643
2022 2021
Tase, tuhatta euroa tilintarkastettu tilintarkastettu
Pysyvät vastaavat 615 825
Vaihtuvat vastaavat 4 303 4 602
Vastaavaa 4 918 5 427
Oma pääoma 1 845 1 960
Pitkäaikainen vieras pääoma 818 1 539
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 254 1 928
Vastattavaa 4 918 5 427

Lisätietoja:

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj
Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 46 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi