Simula Invest Oy:n Wetteri Oyj:n osakkeista tekemän pakollisen ostotarjouksen lopullinen tulos

Wetteri Oyj  Pörssitiedote 24.4. klo 18.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan, Uuteen-Seelantiin, tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Wetteri Oyj on tiedottanut 7.2.2023 pörssitiedotteella, että Simula Invest Oy aloittaa 8.2.2023 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Wetteri Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, jotka eivät ole Wetteri Oyj:n tai tarjouksentekijän hallussa. Simula Invest Oy:n pakollinen ostotarjous Wetteri Oyj:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttamista arvopapereista päättyi aiemmin tiedotetun mukaisesti 19.4.2023 klo 16:00.

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen perusteella ostotarjouksen ovat sen ehtojen mukaisesti hyväksyneet osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 13 977 285 Wetteri Oyj:n osaketta ja edustavat n. 9,92 % Wetterin kokonaisäänimäärästä. Mainitut osakkeet huomioon ottaen Simula Invest Oy:n omistus nousee 58 651 863 osakkeeseen mikä vastaa 41,63 % Wetteri Oyj:n kokonaisäänimäärästä. Omistusoikeus mainittuihin osakkeisiin siirtyy käteisvastikkeen maksua vastaan. Simula Invest Oy:ssä määräysvaltaa käyttävä Aarne Simula omistaa henkilökohtaisesti 64 080 Wetteri Oyj:n osaketta ja Simulan lähipiiri omistaa 10 000 osaketta. Simula Invest Oy:n omistus sekä Simulan ja hänen lähipiirinsä henkilökohtaiset omistukset huomioiden kokonaisomistus nousee 58 725 943 osakkeeseen, mikä vastaa 41,68 % Wetteri Oyj:n kokonaisäänimäärästä.

Osakkeiden, joiden osalta ostotarjous on ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty, kaupat käteisvastiketta vastaan toteutetaan arviolta 27.4.2023. Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvät osakkeiden kaupat toteutetaan mahdollisuuksien mukaan toteutuspäivänä Nasdaq Helsingissä, edellyttäen, että arvopaperien kaupankäyntiin Nasdaq Helsingissä sovellettavat säännöt sen sallivat. Muutoin osakkeiden toteutuskaupat toteutetaan Nasdaq Helsingin ulkopuolella.

Kaupat selvitetään arviolta toteutuspäivänä. Käteisvastike talletetaan selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustiliin liitetylle pankkitilille, tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hallintarekisteröinnin hoitavan tilinhoitajan määrittelemälle arvo-osuustiliin liitetylle pankkitilille. Jos ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan pankkitili on eri pankkilaitoksessa kuin kyseisen osakkeenomistajan arvo-osuustili, käteisvastike maksetaan osakkeenomistajan pankkitilille pankkilaitosten välisten maksuliikenteen aikataulun sekä kussakin tapauksessa osakkeenomistajan ja tilinhoitajan, säilytysyhteisön tai hallintarekisteröinnin hoitajan välisen sopimuksen mukaisesti siten, että maksu saapuu osakkeenomistajan pankkitilille viimeistään noin kahden pankkipäivän kuluessa selvityspäivästä.

Lisätietoja:

Markku Kankaala, hallituksen puheenjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 040 068 5719, markku@kankaala.fi

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj, Simula Invest Oy:n toimitusjohtaja

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 33 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää noin 900 henkilöä, joista yli 75 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi