Simula Invest Oy:n Wetteri Oyj:n osakkeista tekemän pakollisen ostotarjouksen alustava tulos

Wetteri Oyj  Pörssitiedote 20.4. klo 14.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan, Uuteen-Seelantiin, tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Wetteri Oyj on pörssitiedotteella 7.2.2023 tiedottanut, että Simula Invest Oy aloittaa 8.2.2023 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Wetteri Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, jotka eivät ole Wetteri Oyj:n tai tarjouksentekijä hallussa. Simula Invest Oy:n pakollinen ostotarjous päättyi 19.4.2023 klo 16.00.

Alustavan tuloksen perusteella ostotarjouksen ovat sen ehtojen mukaisesti hyväksyneet osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 13 692 560 Wetteri Oyj:n osaketta ja edustavat n. 9,72 % Wetterin kokonaisäänimäärästä. Mainitut osakkeet huomioon ottaen Simula Invest Oy:n omistus nousee 58 367 138 osakkeeseen mikä vastaa 41,43 % Wetteri Oyj:n kokonaisäänimäärästä. Omistusoikeus mainittuihin osakkeisiin siirtyy käteisvastikkeen maksua vastaan. Simula Invest Oy:ssä määräysvaltaa käyttävä Aarne Simula omistaa henkilökohtaisesti 64 080 Wetteri Oyj:n osaketta ja Simulan lähipiiri omistaa 10 000 osaketta. Simula Invest Oy:n omistus sekä Simulan ja hänen lähipiirinsä henkilökohtaiset omistukset huomioiden kokonaisomistus nousee 58 441 218 osakkeeseen, mikä vastaa 41,48 % Wetteri Oyj:n kokonaisäänimäärästä.

Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta 24.4.2023.

Lisätietoja:

Markku Kankaala, hallituksen puheenjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 040 068 5719, markku@kankaala.fi

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj, Simula Invest Oy:n toimitusjohtaja

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi