Simula Invest Oy täydentää pakollista julkista ostotarjousta koskevaa tarjousasiakirjaa

Wetteri Oyj     Pörssitiedote   13.4.2023 klo 11.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan, Uuteen-Seelantiin, tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Wetteri Oyj on pörssitiedotteella 7.2.2023 tiedottanut, että Simula Invest Oy aloittaa 8.2.2023 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Wetteri Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Ostotarjousaika päättyy 19.4.2023. Simula Invest Oy:lle syntyi velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Wetteri Oyj:n (ent. Soprano Oyj) osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista 2.6.2022 allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen perusteella. Tarjousvastike ostotarjouksessa on 0,82 euroa osakkeelta.

Ostotarjouksen tarjousasiakirjaa on täydennetty ja Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt täydennysasiakirjan, joka täydentää ostotarjousta koskevaa suomenkielistä tarjousasiakirjaa.

Simula Invest Oy:n laatima täydennysasiakirja liittyy Wetteri Oyj:n 6.4.2023 julkistamaan tilinpäätöstiedotteeseen tilikaudelta 24.2-31.12.2022.

Lisäksi Simula Invest Oy päivittää tarjousasiakirjaa Autotalo Hartikaisen yrityskaupan täytäntöönpanon johdosta ja täydentää tarjousasiakirjaa Autotalo Hartikaisen yrityskaupan täytäntöönpanoa koskevilla pörssitiedotteilla sekä Wetterin muilla pörssitiedotteilla. Tarjousasiakirjan päiväyksen 7.2.2023 jälkeen julkistetut pörssitiedotteet lisätään tarjousasiakirjan liitteisiin.

Täydennysasiakirja on liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi.

Tarjousasiakirjan suomenkielinen versio on ollut saatavilla 7.2.2023 klo 22:10 alkaen ja täydennysasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla 13.4.2023 klo 12.00 alkaen internetissä yhtiön internetsivuilla: www.sijoittajat.wetteri.fi/julkinen-ostotarjous.

Lisätietoja:

Markku Kankaala, hallituksen puheenjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 040 068 5719, markku@kankaala.fi

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj, Simula Invest Oy:n toimitusjohtaja

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

Simula Invest täydennysasiakirja 13.4.2023.pdf