Simula Invest Oy täydentää pakollista julkista ostotarjousta koskevaa tarjousasiakirjaa

Wetteri Oyj     Pörssitiedote   17.4.2023 klo 20.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan, Uuteen-Seelantiin, tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Wetteri Oyj on pörssitiedotteella 7.2.2023 tiedottanut, että Simula Invest Oy aloittaa 8.2.2023 pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Wetteri Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Ostotarjousaika päättyy 19.4.2023. Simula Invest Oy:lle syntyi velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Wetteri Oyj:n (ent. Soprano Oyj) osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista 2.6.2022 allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen perusteella. Tarjousvastike ostotarjouksessa on 0,82 euroa osakkeelta.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt ostotarjouksen toisen täydennysasiakirjan, joka täydentää ostotarjousta koskevaa suomenkielistä tarjousasiakirjaa sekä 13.4.2023 päivättyä ensimmäistä täydennystä.

Simula Invest Oy:n laatima toinen täydennysasiakirja liittyy Wetteri Oyj:n 14.4.2023 julkistamaan vuosikertomukseen 2022. Tarjousasiakirjaa on täydennetty tältä osin ja Wetteri Oyj:n hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 24.2.-31.12.2022, konsernitilinpäätös tilikaudelta 24.2.-31.12.2022, emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 ja tilintarkastuskertomus on lisätty tarjousasiakirjan liitteisiin. Lisäksi tarjousasiakirjaan on tehty muutoksia 14.4.2023 julkistettujen muiden pörssitiedotteiden johdosta (osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Wetterin varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2023 ja yhtiökokouskutsu). Nämä tiedotteet on lisätty toisen täydennysasiakirjan liitteisiin.

Täydennysasiakirja on liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi.

Tarjousasiakirjan suomenkielinen versio on ollut saatavilla 7.2.2023 klo 22:10 alkaen, ensimmäinen täydennysasiakirja 13.3.2023 klo 11:30 alkaen ja toinen täydennysasiakirja 17.4.2023 klo 20.30 alkaen internetissä yhtiön internetsivuilla: www.sijoittajat.wetteri.fi/julkinen-ostotarjous.

Lisätietoja:

Markku Kankaala, hallituksen puheenjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 040 068 5719, markku@kankaala.fi

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj, Simula Invest Oy:n toimitusjohtaja

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

Wetteri täydennysasiakirja 17042023.pdf