Päätös suunnatusta annista

Soprano Oyj pörssitiedote 23.9.2013 klo 15.30

Päätös suunnatusta annista

Soprano Oyj:n hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen 15.1.2013 antaman valtuutuksen perusteella päättänyt suunnatusta osakeannista liittyen Aspectum Oy:n vähemmistön osakkeiden vaihtamiseen Sopranon osakkeisiin.

Soprano Oyj:n hallitus on päättänyt hyväksyä 4.9.2013 tiedotetun Aspectum Oy:n osakkeiden osakevaihdon. Soprano on sopinut hankkivansa 1.200 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 13,13 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta. Kauppa toteutetaan osakevaihtona antamalla vaihdossa Sopranon liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita. Osakevaihdossa annettavien Sopranon osakkeiden lukumäärä on 101.732 osaketta vastikkeena hankittavista Aspectum Oy:n osakkeista. Uudet osakkeet on kokonaisuudessaan merkitty.

Osakevaihdossa annettavien osakkeiden lukumäärä perustuu osapuolten välisissä neuvotteluissa sovitusti toisaalta Aspectum-yhtiöiden arvonmääritykseen ja toisaalta Sopranon osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kaupasta sopimista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana, minkä mukaan laskettu keskikurssi on 0,77 euroa. Kaupassa käytetty laskennallinen kauppahinta on hankittavien Aspectum Oy:n osakkeiden osalta 78.334 euroa.

Hankinnan jälkeen Soprano omistaa Aspectum Oy:stä 100 prosenttia. Yhtiö tiedottaa erikseen osakkeiden merkitsemisestä kaupparekisteriin.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on Pohjoismaiden johtava verkkoviestintäkonserni, viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijayritys. Yhtiön asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.