Osingonjakoehdotukseen muutos

Soprano Oyj pörssitiedote 7.5.2014 klo 09.00

Osingonjakoehdotukseen muutos

Soprano Oyj:n hallitus on kokouksessaan eilen päättänyt muuttaa osingonjakoehdotustaan Soprano Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa tänään kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että mahdollisen Finpro–liiketoimintakaupan vuoksi yhtiö ei jakaisi osinkoa tilikaudelta 2013. Lisäksi hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous antaisi hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta.

Ehdotus korvaa hallituksen aiemman ehdotuksen, jonka mukaan osingonjakoehdotus oli 0,03 euroa osakkeelta sekä hallituksen valtuutus lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista enintään 0,02 euroa osakkeelta.
 
Soprano Oyj

Hallitus
 

Lisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

 
Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.