Osakevaihtojärjestely etenee, Soprano julkistaa Wetterin strategian

Soprano Oyj sisäpiiritieto 14.10.2022 klo 09.00                

Osakevaihtojärjestely etenee, Soprano julkistaa Wetterin strategian

Soprano Oyj ja Wetteri-konsernin kokonaan omistava Themis Holding Oy ovat tänään allekirjoittaneet 2.6.2022 tiedotettuun osakevaihtosopimukseen lisäpöytäkirjan. Tässä lisäpöytäkirjassa on sovittu ja todettu osakevaihtosopimukseen sisältyneiden ehdollisuuksien täyttymisestä ja poistamisesta niin, että yritysjärjestely on ehdollinen ainoastaan Sopranon osakkeenomistajien hyväksynnälle ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen ja yritysjärjestelyn täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä. Muutoin suunnitellun osakevaihdon keskeiset ehdot säilyvät ennallaan.

Yhtiö julkaisee yritysjärjestelyn vahvistumisen jälkeisen Wetteri Yhtiöiden strategian. Yritysjärjestelyn toteutuessa Soprano Oyj:n toiminimi muutetaan Wetteri Oyj:ksi ja yhtiön toimiala muutetaan vastaamaan uutta päätoimialaa.

Monimerkkiautotalo Wetterin kasvustrategia 2023–2025

Wetterin tavoitteena on kasvaa Suomen suurimmaksi täyden palvelun monimerkkiautotaloksi ja toimialansa kannattavimmaksi yhtiöksi vuoteen 2025 mennessä. Alan konsolidoituminen vauhdittaa Wetterin kasvua, ja yhtiöllä on vaiheistettu suunnitelma yrityskauppoihin. Wetteri aikoo edelleen vahvistaa edelläkävijän asemaansa digitaalisuuden ja data-analytiikan hyödyntämisessä. Sijoittajastrategiassa yhtiö tähtää kestävän omistaja-arvon kasvattamiseen, laajan omistuspohjan likvidiin osakkeeseen sekä asemaan yhtenä suosituimmista osakkeista Nasdaq Helsingin pörssissä.   

Yritysostot Wetterin kasvustrategian kiihdyttäjänä

Autoala on merkittävässä murroksessa jakelutie- ja liiketoimintamallien muutosten, autoilun sähköistymisen ja teknologioiden kehittymisen myötä. Muutosten edellyttämät investointi- ja kehitystarpeet ajavat alan konsolidoitumista. Wetterin asema Pohjois-Suomen markkinajohtajana, laaja-alainen osaaminen sekä näytöt kyvystä johtaa kannattavaa kasvua luovat yhtiölle erinomaiset mahdollisuudet olla aktiivinen toimija alan yhdistymisessä. Wetterin tavoitteena on olla 2025 mennessä alansa suurin ja kannattavin yhtiö.

Wetterin kasvustrategian kulmakivet ovat:

  • Yhtiön monimerkkistrategia ja liiketoimintamalli uusien henkilö- ja hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston myynnissä varaosa-, huolto- ja vauriokorjaamoliiketoiminnassa sekä vaihtoautokaupassa luovat edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle ja kasvulle läpi suhdanteiden sekä tasaavat liiketoimintariskejä.
  • Wetterillä on merkittävä ​kasvupotentiaali autoalan murroksessa. Yhtiön voimakas kasvutavoite rakentuu vahvasti yritysostoihin orgaanisen kasvun lisäksi.
  • Investoinnit digitaalisiin kyvykkyyksiin ja analytiikan hyödyntämiseen tekevät Wetteristä ainutlaatuisen yhtiön Suomen markkinoilla. Digitaalisten kanavien kautta tapahtuvan myynnin kasvun myötä myös yhtiön kannattavuuden arvioidaan paranevan edelleen.

Wetteri Yhtiöiden toimitusjohtaja Aarne Simula:

”Wetterin kilpailuedun ytimessä on Suomen laajin merkkivalikoima laadukkaita myynti- ja huoltomerkkejä, vuosikymmenten aikana huippuunsa hiottu laaja-alainen osaaminen ja pitkäaikaiset luottamukselliset suhteet alan toimijoihin. Digitalisaation hyödyntämisessä ja data-analytiikan kehittämisessä olemme olleet edelläkävijä jo pitkään. Näiden eväiden varaan on hyvä rakentaa määrätietoinen kasvupolku valikoiduin yritysostoin ja orgaanisesti. Listallamme olevat yritykset ovat hyvin johdettuja, mikä tuo kasvun lisäksi lisää osaamista ja johtamisvoimaa Wetteriin”.

Wetteri Yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala:

”Yrittäjinä me olemme sitoutuneet kestävän omistaja-arvon rakentamiseen Helsingin pörssissä. Tähtäämme laajan omistuspohjan likvidiin osakkeeseen sekä asemaan yhtenä pörssin suosituimmista osakkeista. Tulemme viestimään markkinoille aktiivisesti ja läpinäkyvästi. Pyrimme antamaan numeraalisen tulosohjeistuksen liikevaihdosta ja liikevoitosta vuosille 2023 ja 2024 vuoden 2022 loppuun mennessä”.

Koulutusliiketoiminta jatkaa omana kokonaisuutena osana Wetteri Oyj konsernia

Koulutusliiketoiminnan yhtiöt MIF ja Tieturi Suomessa sekä Informator Ruotsissa keskittyvät ammattilaisten elinikäiseen oppimiseen työelämässä. Koulutusliiketoiminta jatkaa omana kokonaisuutena osana Wetteri Oyj konsernia ja tähtää kannattavaan kasvuun.

Soprano Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Soprano Oyj, hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä, puh. 050 539 8590, satu.mehtala@boardman.fi
Wetteri Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja Aarne Simula, puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi
Wetteri Yhtiöt Oy, hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala, puh 040 068 5719, markku@kankaala.fi

 

Soprano Group – Elinikäistä oppimista ammattilaisille

Soprano Group on kasvuhakuinen kehitysyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäiseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu yhä monipuolisemmin, digitaaliset etäkurssit ja itseopiskeltavat verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkaansa perinteisen läsnäkoulutuksen rinnalle. Soprano Group tarjoaa asiakkaiden hyödyksi parhaat koulutussisällöt, menetelmät ja teknologiat.

Parhaan asiakaskokemuksen takaavat kokeneet tekijät Informator Tieturi Groupissa, Management Institute of Finland MIFissä ja MIF Academyssä. Palvelemme kuudessa kaupungissa Suomessa ja Ruotsissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 11 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 80 henkeä. Sopranon osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja: www.soprano.fi, www.mif.fi, www.tieturi.fi, www.informator.se
 

Wetteri Yhtiöt – Autokauppaa vuodesta 1960

Wetteri Yhtiöt kuuluu neljän suurimman suomalaisen yksityisen autoliikkeen joukkoon. Konserniin kuuluu henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnistä, huollosta ja varaosaliiketoiminnasta vastaava Wetteri Oy, käytettyjen henkilöautojen myyntiin keskittynyt Autotalo Mobila Oy sekä raskaan kaluston puolella toimiva Wetteri Power Oy. Konsernin pääkonttori sijaitsee Oulussa, konsernin muut toimipisteet ovat Espoossa, Kajaanissa, Kemissä, Kempeleessä, Kokkolassa, Kuusamossa, Lahdessa, Lempäälässä, Rovaniemellä ja Ylivieskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 600 henkilöä. Lisätietoja: www.wetteri.fi