Omien osakkeiden luovuttaminen

Soprano Oyj pörssitiedote 31.1.2012 klo 09.00

Omien osakkeiden luovuttaminen

Soprano Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen perustuen, että se luovuttaa 74.751 yhtiön omassa hallussa olevaa osaketta julkisen kaupankäynnin ulkopuolella.

Soprano Brain Alliance Oy:n toimitusjohtaja Taneli Tikalla on tytäryhtiön tulokseen sidottu bonusjärjestely, jonka perusteella hänelle maksetaan kannustepalkkio ilman erillistä maksua Soprano Oyj:n omilla osakkeilla luovuttamalla hänelle 74.751 omaa osaketta.

Luovutuksen jälkeen Soprano Oyj:llä on hallussaan 13.989 omaa osaketta.

SOPRANO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Arto Tenhunen
toimitusjohtaja
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
www.soprano.fi

Soprano on Suomen johtava verkkoviestintäyhtiö. Sen ammattilaiset auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan verkossa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä kommunikaation ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.