Omien osakkeiden luovuttaminen

Soprano Oyj pörssitiedote 11.4.2013 klo 18.15

Omien osakkeiden luovuttaminen

Soprano Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen perustuen, että se luovuttaa yhteensä 80 192 yhtiön omassa hallussa olevaa osaketta julkisen kaupankäynnin ulkopuolella.

Yhtiön avainhenkilöillä on vuoden 2012 tulokseen sidotut bonusjärjestelyt, joiden perusteella heille maksetaan kannustepalkkio kuittaamalla bonuspalkkiosaatava merkintähinnan maksuna Soprano Oyj:n omilla osakkeilla luovuttamalla heille yhteensä 80 192 omaa osaketta. Osakkeiden hinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajalla 1.1. – 31.3.2013.

Luovutuksen jälkeen Soprano Oyj:llä on hallussaan 37 221 omaa osaketta.

SOPRANO OYJ
 

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on johtava verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.