Omien osakkeiden luovuttaminen

Soprano Oyj pörssitiedote 30.10.2014 klo 09.00

Omien osakkeiden luovuttaminen

Yhtiö maksaa Soprano Oyj:n hallituksen jäsenten vuosipalkkiot Soprano Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2014 päätöksen mukaisesti Soprano Oyj:n omilla osakkeilla luovuttamalla Anne Bernerille, Pekka Vennamolle, Aino Salliselle, Arto Tenhuselle, Pekka Viljakaiselle ja Timo Tiihoselle kullekin 8.108 kappaletta, yhteensä 48.648 yhtiön omaa osaketta. Vuosipalkkion määrä on 6 000 euroa per hallituksen jäsen, maksu perustuu 15.8.2014–28.8.2014 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssiin 0,74 euroa.

Yhtiö maksaa Aspectum-konsernin vähemmistöosakkeenomistajien lisäkauppahinnat tilikauden 2013 osalta luovuttamalla heille yhteensä 7.719 Soprano Oyj:n omaa osaketta. Omien osakkeiden luovuttaminen liittyy 26.6.2013 tiedotettuun osakevaihtoon Aspectum-konsernin vähemmistöosakkaiden kanssa.

Luovutuksien jälkeen Soprano Oyj:llä on hallussaan 108.170 omaa osaketta.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

 

Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Koulutus- ja valmennuspalvelut on uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra,
Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Finnish Trade Organisation – FINTRA on Soprano-konsernin kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.