Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta antoi Soprano Oyj:lle varoituksen pörssin sääntöjen rikkomisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 2.11.2017 klo 15.05

Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta antoi Soprano Oyj:lle varoituksen pörssin sääntöjen rikkomisesta

Nasdaq Helsinki Oy:n kurinpitolautakunta on 1.11.2017 antanut Soprano Oyj:lle varoituksen pörssin sääntöjen rikkomisesta.  Päätös liittyy Soprano Oyj:n 26.4.2017 antamaan sijoittajauutiseen ”Sopranon alkuvuosi on käynnistynyt lupaavasti”. Kurinpitolautakunta katsoi, että yhtiön tiedote olisi pitänyt antaa pörssitiedotteena, koska tiedote sisälsi sisäpiiritietoa liiketuloksen kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä.

Kurinpitolautakunnan tarkemmat perustelut ilmenevät Nasdaq Helsinki Oy:n tänään julkistamasta päätöstä koskevasta tiedotteesta.

Kurinpitolautakunta katsoi ratkaisussaan, että tiedote sisälsi sellaista täsmällistä tietoa, jonka perusteella on ollut mahdollista tehdä johtopäätöksiä osakkeen hinnasta markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja pörssin sääntöjen tarkoittamalla tavalla. Yhtiön sijoittajatiedote oli myös sisältänyt aikaisemmin julkistamatonta tietoa. Se on antanut aikaisemmin julkistettua näkymää selvästi positiivisemman kuvan yhtiön taloudellisesta tilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi sijoittajauutisessa oli ensimmäistä kertaa julkistettu toteutunutta täsmällistä tietoa siitä, että yhtiön pitkään tappiolla ollut tulos oli kääntynyt yhtiössä suoritettujen sopeuttamistoimenpiteiden johdosta positiiviseksi.

Kurinpitolautakunta totesi, että yhtiöiden tulosjulkaisun sisältämät tiedot eivät välttämättä sisällä sellaista tietoa, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus osakkeen hintaan. Tiedon sisältöä on arvioitava kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Esillä olevassa asiassa kysymyksessä on ollut pitkään tappiota tehnyt käänneyhtiö, jossa on toteutettu tuloksen parantamiseksi merkittäviä rakennemuutoksia. Tilinpäätöstiedotteessa annettu ohjaus edellisvuosien tappiollisen tuloskehityksen kääntymisestä on luonut pohjaa sijoittajien kiinnostukselle ja myös odotuksia yhtiön kehitykselle vuonna 2017. Tällaisessa tilanteessa yhtiön julkaisemat toteutuneet tiedot saattavat olla sijoittajan kannalta arvioituna signaaleja yhtiön tuloskäänteen onnistumisesta. Esillä olevassa tilanteessa sijoittajien näkökulmasta arvioituna merkitystä on ollut myös sillä, että yhtiön käytäntönä on ollut julkaista liiketulosta koskevat tiedot kaksi kertaa vuodessa. Sijoittajien näkökulmasta yhtiön normaalista poikkeava taloudellisen tuloksen tiedottamisajankohta antaa kuvan merkityksellisestä kehityksestä.

Kurinpitolautakunta katsoo, että nyt esillä olevassa tilanteessa yhtiön sijoittajatiedotteessa mainitut tiedot liikevoiton kääntymisestä positiiviseksi sekä yhtiön palveluihin kohdistuvasta kysynnän kasvusta sekä niihin liittyen parantuneesta tulevaisuudennäkymästä, ovat olleet omiaan, ottaen erityisesti huomioon yhtiön tilanne käänneyhtiönä, todennäköisesti vaikuttamaan huomattavasti osakkeen arvoon. Yhtiön olisi tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen vallinneessa tilanteessa tullut ymmärtää liiketuloksen kehityksen toteumaa käsittelevien tietoja olevan sijoittajien ja heidän sijoituspäätöstensä kannalta merkityksellisiä ja olennaisia signaaleja yhtiön kehityksestä, varsinkin kun ne annettiin normaaliaikataulusta poiketen kesken katsauskauden.

Kurinpitolautakunta katsoo, että yhtiön sijoittajatiedotteessa antamia tietoja olisi näissä olosuhteissa tullut pitää sisäpiiritietona ja että yhtiö on laiminlyönyt antaa tieto markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja pörssin sääntöjen mukaisesti pörssitiedotteella.

Soprano suhtautuu pörssin sääntöjen noudattamiseen erittäin vakavasti ja on jo ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden välttämiseksi.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula, kaisa.vikkula@soprano.fi, +358 40 548 3554, 
Talousjohtaja Panu Kauppinen, panu.kauppinen@soprano.fi, +358 44 236 3740

Soprano Oyj
Soprano on kehitysyhtiö, jonka emoyhtiö Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Soprano konserni koostuu 1.1.2017 alkaen kahdesta täysin omistetusta liiketoimintasegmentistä: pohjoismainen ICT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group ja suomalainen johtamis- ja esimieskoulutukseen erikoistunut Management Institute of Finland MIF. Kolmantena raportoidaan Soprano Oyj ja sen osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy konserni ja Brain Alliance Oy.

Koulutustoimialalla Sopranosta on kasvanut Pohjoismaiden johtava yksityinen yritysten ja organisaatioiden kouluttaja. Juuri nyt koulutus digitalisoituu, siirtyy pilveen ja toimialajärjestelyt ovat alkaneet. Tavoitteemme on olla asiakkaalle halutuin kumppani osaamisen kehittämisessä sekä tarjota asiakkaalle paras kurssitarjonta, halutuimmat valmentajat sekä uusimmat oppimisympäristöt.

Kehitysyhtiö Soprano Oyj hakee uusia sijoituskohteita palveluliiketoiminnasta toimialoilta, joissa näemme rakennemuutoksen ja konsolidaation mahdollisuuksia. Erityisesti olemme kiinnostuneet yhtiöistä, joissa uusilla digitaalisilla palveluilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa.

Asiantuntijamme palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Informator | Tieturi | www.soprano.fi

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:

Soprano Oyj
www.soprano.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi