Management Institute of Finland MIF Oy –konsernin tulos ja tase

Soprano Oyj pörssitiedote 26.2.2014 klo 9.00

Management Institute of Finland MIF Oy –konsernin tulos ja tase

Soprano allekirjoitti 30.1.2014 sopimuksen Management Institute of Finland MIF Oy -valmennuskonsernin koko osakekannan hankkimisesta Johtamistaidon Osuuskunta JTO:lta, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:lta ja Kansainvälisen kaupan koulutussäätiö FINTRAlta.  Soprano tiedotti myös julkistavansa MIF-konsernin tuloksen ja taseen erikseen niiden valmistuttua.

MIF Oy:n toimitusjohtaja Timo Helosuo: ”Raskaiden tappioiden jälkeen MIF-konsernin saneeraus saatiin päätökseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2013. Viime elokuusta lähtien MIF on ollut voitollinen joka kuukausi, eikä yhtiöllä ole ulkopuolista velkaa. Hyvä tuloskehitys on jatkunut myös 2014. Nyt organisaatioiden työhyvinvointiin liittyvien palveluiden kysyntä on lisääntymässä. Yhteistyömme Alkon kanssa tuotti asiakkaallemme jo näyttävän voiton Suomen Paras Työpaikka-kilpailussa. Viime vuonna maailmankuulu Ashridge Business School liittyi mukaan yhteistyökumppaniksemme MIF eMBA Creative Leadership –ohjelmaan. Ohjelma onkin herättänyt ylimmän yritysjohdon kiinnostuksen. Digitaalinen MIF Academy puolestaan keräsi jo ensimmäisten neljän toimintakuukauden aikana yli 2.500 käyttäjää. Odotamme innolla yhteistyötä Soprano-konsernin ammattilaisten kanssa. Toimialajärjestelyn synergiaedut ovat ilmeiset.”

Kauppa vaatii due diligence – tarkastuksen jälkeen Soprano Oyj:n hallituksen hyväksynnän 31.3.2014 mennessä.

Management Institute of Finland MIF Oy –konsernin tilintarkastetun FAS-tilinpäätöksen mukainen tulos ja tase pääkohdiltaan ovat:
 

Tilintarkastettu, FAS    
Konsernin tuloslaskelma 1.1-31.12.2013 12.6-31.12.2012
tuhatta euroa    
Liikevaihto 8 134 4 159
Liiketoiminnan muut tuotot 108 133
Materiaalit ja palvelut yht. -2 476 -1 463
Henkilöstökulut -4 079 -3 809
Suunnitelman  mukaiset poistot -44 -35
Liiketoiminnan muut kulut -2 020 -2 641
Liikevoitto (tappio) -377 -3 655
rahoitustuotot ja –kulut -80 -2
Voitto ennen veroja -456 -3 657
Verot 0 0
Tilikauden voitto (tappio) -456 -3 657
     
Konsernitase 31.12.2013 31.12.2012
tuhatta euroa    
Aineettomat oikeudet 50 71
Koneet ja kalusto 70 139
Muut osakkeet ja osuudet 7 7
Pysyvät vastaavat yhteensä 127 217
     
Myyntisaamiset ja muut saamiset 942 1333
Rahat ja pankkisaamiset 333 175
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1275 1509
Vastaavaa yhteensä 1403 1726
     
Osakepääoma 3 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2019 400
Voittovarat -4319 -3862
Oma pääoma yhteensä -2298 -3459
     
Muut pitkäaikaiset velat 0 1708
Pääomalainat 1759 0
     
Saadut ennakot 374 144
Ostovelat 236 575
Muut velat 314 987
Siirtovelat 1017 1771
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1941 3477
Vieras pääoma yhteensä 3700 5185
Vastattavaa yhteensä 1403 1726

Management Institute of Finland MIF Oy:n tilintarkastuskertomuksessa tilikaudelta 2013 on maininta, että toiminnan tappiollisuus on kiristänyt emoyhtiön maksuvalmiutta. Toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeistä on toiminnan kannattavuuden kehitys sekä pääoma- ja rahoitusrakenteen riittävyys.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.