Korjaus Soprano Oyj:n lainan luokitteluun vertailukausilta

Soprano Oyj pörssitiedote 6.11.2017 klo 21.15

Korjaus Soprano Oyj:n lainan luokitteluun vertailukausilta

Soprano on tänään saanut tiedoksi Finanssivalvonnan valvontakirjeen liittyen Soprano Oyj:n pankkilainan luokitteluun vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätöksissä.

Finanssivalvonnan kannanoton mukaisesti yhtiön kovenanttiehtoinen pankkilaina olisi tilinpäätöksissä 2015 ja 2016 pitänyt luokitella kokonaisuudessaan lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin IAS 1.74-75:n mukaisesti perustuen kovenantin rikkoutumiseen ja siihen ettei yhtiöllä ollut ennen tilikauden päättymistä pankilta saatua kirjallista sitoumusta siitä, ettei pankki tule käyttämään eräännyttämisoikeuttaan vähintään 12 kuukauteen.

Yhtiön näkemyksen mukaan tilinpäätökset vuosilta 2015 ja 2016 ovat antaneet oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta sijoittajille. Yhtiö on kertonut pankkilainan kovenanttiasian yksityiskohtaisella tasolla konsernin tilinpäätöksiinsä vuosilta 2015 ja 2016. Finanssivalvonnan valvontakirjeen mukaisesti IFRS-standardin vastainen esittämistapa ei välttämättä eikä yksiselitteisesti ole vaikuttanut sijoittajien päätöksiin, koska Soprano kertoi rahoitustilanteesta kattavasti tietoa tilinpäätöksissä 2015-2016.

Tilikauden 2015 päättyessä yhtiö ei saavuttanut lainasopimuksen mukaisia kovenanttiehtoja ja pankki myönsi lisäaikaa asian järjestämiseen 30.6.2016 asti. Yhtiö täytti 31.12.2016 rahoitussopimuksen muut kovenanttiehdot paitsi nettovelkojen suhteen käyttökatteeseen. Yhtiö sopi pankin kanssa, että kyseinen kovenanttiehto poistetaan rahoitussopimuksesta 1.1.2017 alkaen. Pankki ei ole käyttänyt oikeuttaan eräännyttää laina tilikausien 2015 ja 2016 perusteella ja toisen kovenanttiehdon poistuttua sopimuksesta yhtiö on täyttänyt kovenanttiehtonsa ja laina on luokiteltu pitkä- ja lyhytaikaiseen rahoitusvelkaan.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä kyseisen pankkilainan määrä oli 1,10 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin oli kirjattu 0,55 miljoonaa euroa, lyhytaikaisiin 0,55 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kyseisen lainan määrä oli 1,65 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin oli kirjattu 1,08 miljoonaa euroa, lyhytaikaisiin 0,57 miljoonaa euroa.

Yhtiö korjaa kyseisen lainan luokittelun oikeaksi vuoden 2017 tilinpäätöksen vertailutietoihin.

Finanssivalvonnan valvontakirjeessä viitataan myös Yhtiön tilintarkastajaa koskevaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunnan päätökseen PRH/134/100000/2017. 

Soprano suhtautuu Finanssivalvonnan kannanottoon erittäin vakavasti ja tulee jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota lainojen luokitteluun tilanteissa, jossa yhtiön lainojen kovenanttiehdot eivät ole täyttyneet ja varmistamaan kirjallisen sitoumuksen (waiver) saamisen riittävän ajoissa.
   
Soprano Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula, kaisa.vikkula@soprano.fi, +358 40 548 3554, 
Talousjohtaja Panu Kauppinen, panu.kauppinen@soprano.fi, +358 44 236 3740

Soprano Oyj
Soprano on kehitysyhtiö, jonka emoyhtiö Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Soprano konserni koostuu 1.1.2017 alkaen kahdesta täysin omistetusta liiketoimintasegmentistä: pohjoismainen ICT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group ja suomalainen johtamis- ja esimieskoulutukseen erikoistunut Management Institute of Finland MIF. Kolmantena raportoidaan Soprano Oyj ja sen osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy konserni ja Brain Alliance Oy.

Koulutustoimialalla Sopranosta on kasvanut Pohjoismaiden johtava yksityinen yritysten ja organisaatioiden kouluttaja. Juuri nyt koulutus digitalisoituu, siirtyy pilveen ja toimialajärjestelyt ovat alkaneet. Tavoitteemme on olla asiakkaalle halutuin kumppani osaamisen kehittämisessä sekä tarjota asiakkaalle paras kurssitarjonta, halutuimmat valmentajat sekä uusimmat oppimisympäristöt.

Kehitysyhtiö Soprano Oyj hakee uusia sijoituskohteita palveluliiketoiminnasta toimialoilta, joissa näemme rakennemuutoksen ja konsolidaation mahdollisuuksia. Erityisesti olemme kiinnostuneet yhtiöistä, joissa uusilla digitaalisilla palveluilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa.

Asiantuntijamme palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Informator | Tieturi | www.soprano.fi

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:

Soprano Oyj
www.soprano.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi