Kaupankäynti Soprano Oyj:n osakkeilla Helsingin pörssilistalla alkaa tänään

Soprano Oyj pörssitiedote 7.1.2014 klo 9.00

Kaupankäynti Soprano Oyj:n osakkeilla Helsingin pörssilistalla alkaa tänään

Kaupankäynti Soprano Oyj:n osakkeilla Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalla alkaa tänään 7.1.2014 klo 10.00. Nasdaq OMX Helsinki Oy:n listauskomitea oli 18.12.2013 hyväksynyt Soprano Oyj:n listalleottohakemuksen, jossa yhtiö haki listanvaihtoa Nasdaq OMX Helsingin prelistalta pörssilistalle.

Samalla Soprano Oyj:n ICB -toimialaluokitus muuttuu Viestintä -ylätoimialaluokasta (5500) Teknologia -ylätoimialaluokkaan (9500), yhtiötunnus muuttuu SOP:ksi ja osakkeen kaupankäyntitunnus muuttuu SOPRA:ksi NASDAQ OMX Helsingin INET- kaupankäyntijärjestelmässä 7.1.2014 lähtien.

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Soprano on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi viestinnän ja tietoteknologian yhdistäväksi asiantuntijayritykseksi. Digitaalinen murros on ajankohtainen megatrendi ja yhtiön kasvun ajuri. Kiihtyvä murros synnyttää muutostarpeen ja luo kysynnän, johon Soprano tarjoaa ratkaisut. Yrityskauppojen myötä Sopranon liiketoiminnan painopiste on siirtynyt lähemmäksi teknologia-toimialaa. Siksi on loogista, että listanvaihdon yhteydessä vaihdoimme toimialaluokituksen Viestinnästä Teknologiaan.”

Soprano Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja ja arvopaperiliite koskien yhtiön osakkeiden listaamista NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle ovat olleet saatavilla 11.12.2013 klo 9 alkaen yhtiön www-sivuilla osoitteessa http://www.soprano.fi/konserni/listaesite. Esitettä on täydennetty 19.12.2013 päivätyllä täydennysasiakirjalla, joka on ollut saatavilla 19.12.2013 lähtien osana esitettä edellä mainitussa osoitteessa.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.