Kaisa Vikkula nousee Sopranon toimitusjohtajaksi – Arto Tenhunen jatkaa CEO-tehtävässä

Soprano Oyj, Pörssitiedoe 22.10.2015 klo 13.30

Kaisa Vikkula nousee Sopranon toimitusjohtajaksi – Arto Tenhunen jatkaa CEO-tehtävässä

Kauppatieteen tohtori Kaisa Vikkula on nimitetty Soprano Oyj:n toimitusjohtajaksi. Arto Tenhunen jatkaa CEO tehtävässä.  

Sopranon hallitus päätti 21.10.2015 nimittää Soprano Oyj:n toimitusjohtajaksi (President) ja johtoryhmän puheenjohtajaksi KTT Kaisa Vikkulan 22.10.2015 alkaen. Toimitusjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta ja palveluiden kehittämisestä. MIFin, Tieturin, Johtamistaidon Opiston, Inforin, Aspectumin ja Fintran johtajat Suomessa ja Informatorin johtaja Ruotsissa raportoivat jatkossa suoraan konsernin toimitusjohtajalle. Kaisa Vikkula on toiminut Fintra Oy:n toimitusjohtajana ja Sopranon johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2014. Sitä ennen hän on toiminut mm. Finnairin johtoryhmän jäsenenä ja Matkapalveluiden johtajana sekä mm. Partekin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajana.

Arto Tenhunen on jatkossa päätoiminen CEO. Hänen tehtäviinsä kuuluvat Sopranon strateginen kehittäminen ja toimeenpano yhdessä toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa sekä aktiivinen rooli yhtiön talous- ja rahoitusasioissa sekä osakkeenomistaja- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa. Arto Tenhunen on konsernin hallituksen puheenjohtaja (Chairman and CEO).

”Sopranon organisaatio on nyt uudistettu ja uudet myyntiyksiköt aloittavat 1.11.2015. Suomessa koulutusyhtiömme ei ole saavuttanut tavoiteltuja tuloksia ja säästöohjelmasta neuvotellaan parhaillaan. Nyt on oikea aika keventää hallintoa ja järjestää myös ylimmän johdon vastuut uudelleen. Monien muutosten jälkeen osaava henkilöstömme saa Kaisa Vikkulasta johtajakseen korkeasti koulutetun, erittäin kokeneen ja pidetyn tiimipelaajan. Itse olen sitoutunut jatkamaan Sopranon omistajana ja uudessa roolissani sekä rakentamaan Kaisa Vikkulan kanssa Sopranosta entistä halutumman ja kannattavamman yhtiön”, sanoo Arto Tenhunen.

”Uudessa tehtävässäni Sopranon toimitusjohtajana pääsen tukemaan suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kokonaisvaltaisesti sekä koulutuksen että konsultoinnin avulla. Henkilöstön osaaminen ja kyky toteuttaa strategiaa ovat keskeisiä kilpailukyvyn lähteitä. Tuemme yksilön urakehitystä päivittämällä osaamisen vastaamaan muuttuvan liiketoiminnan tarpeita. Autamme yrityksiä menestymään Suomessa ja kasvamaan kansainvälisesti tunnistamalla potentiaalisimmat markkinat ja asiakassegmentit. Yhteinen tavoitteemme on tehdä Sopranosta entistä kannattavampia ja kiinnostavampi asiakkaille, kumppaneille ja henkilöstölle”, sanoo Kaisa Vikkula.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen@soprano.fi
http://www.soprano.fi

Soprano Oyj on palveluliiketoiminnan kehitysyhtiö. Keskitymme toimialoihin, joissa regulaatio on muuttumassa, markkinaehtoisuus lisääntyy ja toimialajärjestelyt ovat todennäköisiä. Erityisesti olemme kiinnostuneet toimialoista, joissa digitalisaation avulla voidaan luoda lisäarvoa.

MIF – Management Institute of Finland Oy on markkinoiden johtava koulutusyhtiö. Sen www.mif.fi koulutusportaaliin on koottu erikoisalojen parhaat koulutustarjonnat suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi. Tunnetut Tieturi, Johtamistaidon Opisto, Infor, Fintra, Aspectum sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Ruotsissa koulutamme Informator Utbildning Sverige Ab -nimellä.

FINTRA – Finnish Trade Organisation Oy on Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö auttaa asiakasta laajentamaan liiketoimintaa, vahvistamaan markkina-asemaa ja löytämään uusia mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi tarvittavan valmennuksen sekä konsultoi rahoituksen järjestämisessä.

Soprano-konsernin asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt palvelivat yli 50 000 asiakasta 52 maassa.