Hallituksen vuosipalkkioiden maksu suunnattuna osakeantina

Soprano Oyj pörssitiedote 20.11.2019 klo 18.00

Hallituksen vuosipalkkioiden maksu suunnattuna osakeantina

Soprano on tänään päättänyt osakeannista, jossa yhteensä 275 857 Soprano Oyj:n uutta osaketta suunnataan yhtiökokouksen päättämällä tavalla yhtiön hallituksen jäsenille hallituksen vuosipalkkion maksamiseksi.

Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan Soprano Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2019 päätöksen mukaisesti 1.6 – 30.9.2019 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan, joka on 0,290 euroa. Puheenjohtajalle maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio 68 965 Soprano Oyj:n uudella osakkeella sekä kullekin jäsenelle maksetaan 10.000 euron vuosipalkkio 34 482 Soprano Oyj:n uudella osakkeella.

Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeensa omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2019, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee nykyisestä 18 294 190 kappaleesta 18 570 047 kappaleeseen. Uudet osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta joulukuun 2019 aikana.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Talousjohtaja Panu Kauppinen, panu.kauppinen@soprano.fi,
+358 44 236 3740, www.soprano.fi


Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals
 
Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2018 koulutuksiimme osallistui 25905 henkilöä 2250 organisaatiosta. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. 

Kuuden businesskoulumme 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot perinteisesti luokkahuonekoulutuksena, verkon yli remote-koulutuksena ja tekoälyavusteisena online-koulutuksena. Uuden teknologian avulla teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa. Tavoittelemme monistettavaa ja hyvin skaalautuvaa kansainvälistä koulutusliiketoimintaa. 

Sopranon omat asiantuntijat palvelevat koulutuskeskuksissa kolmessa maassa ja seitsemässä kaupungissa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Sopranolle sekä sen businesskouluille Tieturille ja Management Institute Finlandille on myönnetty oikeus käyttää Avainlippu-merkkiä. 
 
Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi 
 
Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme: 
Soprano Oyj 
www.soprano.fi 
www.mifacademy.com 
 
Informator Tieturi Group 
www.informator.se 
www.tieturi.fi 
 
Management Institute of Finland MIF 
www.mif.fi 
www.infor.fi 
www.jto.fi 
www.fintra.fi