Hallituksen vuosipalkkioiden maksu suunnattuna osakeantina

Soprano Oyj pörssitiedote 7.12.2020 klo 13.00

Hallituksen vuosipalkkioiden maksu suunnattuna osakeantina

Soprano on tänään päättänyt osakeannista, jossa yhteensä 172 411 Soprano Oyj:n uutta osaketta suunnataan yhtiökokouksen päättämällä tavalla yhtiön hallituksen jäsenille hallituksen vuosipalkkion maksamiseksi.

Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan Soprano Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 17.9.2020 päätöksen mukaisesti 1.6 – 30.9.2020 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan, joka on 0,348 euroa. Puheenjohtajalle maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio 57 471 Soprano Oyj:n uudella osakkeella sekä kullekin jäsenelle maksetaan 10.000 euron vuosipalkkio 28 735 Soprano Oyj:n uudella osakkeella.

Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeensa omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2020, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee nykyisestä 18 570 047 kappaleesta 18 742 458 kappaleeseen. Uudet osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta tammikuun 2021 aikana.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Talousjohtaja Panu Kauppinen, panu.kauppinen@soprano.fi,
+358 44 236 3740, www.soprano.fi


Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals 

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa. 

Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.

Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. 

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi
 
Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme: 

Soprano Oyj 
www.soprano.fi 
www.mifacademy.com 

Informator Tieturi Group 
www.informator.se 
www.tieturi.fi 

 
Management Institute of Finland MIF 
www.mif.fi 
www.infor.fi 
www.jto.fi 
www.fintra.fi