Fintra ja Finpron konsulttitoiminnot yhdistyvät, uusi nimi on FINTRA

Soprano Oyj pörssitiedote 16.9.2014 klo 10.50

Fintra ja Finpron konsulttitoiminnot yhdistyvät, uusi nimi on FINTRA 

Vientikoulutukseen erikoistunut Fintra ja Finpron vientikonsultointi yhdistyvät tänään 16.9.2014. Uusi Finnish Trade Organisation – FINTRA on nyt Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Se tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä auttaa rahoituksen ja vientitukien hakemisessa. FINTRA on kerännyt osaamista tuhansissa vientihankkeissa vuodesta 1919 lähtien ja se tarjoaa vientipalvelut yli 50 maassa. 

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula: ”Kuuntelimme yrittäjiä. He haluavat konkreettista apua kansainvälistymiseen, tuotteilleen laajemmat markkinat ja kohdemaista parhaat kumppanit. Uusi FINTRA tarjoaa nyt kaikki kansainvälistymispalvelut yhdestä paikasta, ja ketterästi.”

Yhdistynyt FINTRA on asiakkaiden mukana koko kansainvälisen kasvupolun ajan. Palvelukonseptiin kuuluvat yrityksen nykyisen markkina-aseman parantaminen, liiketoiminnan laajentaminen uusiin segmentteihin, uusille markkinoille tai täysin uuden toimintatavan löytäminen. Suosituimpia palveluita ovat kansainvälistymisidean testaus ja partnerihaku sekä kansainvälistymisosaamisen kehittäminen.

FINTRA keskittyy palvelemaan erityisesti pieniä ja keskisuuria vientiyrityksiä.

Suomessa on 11600 vientiä harjoittavaa yritystä. PK-yritysten viennin arvo oli viime vuonna 7,5 miljardia euroa, joka vastaa 13 prosenttia koko Suomen viennistä. PK-yritysten viennin osuus maamme kokonaisviennistä on vuosittain tasaisesti kasvanut. 

Fintran ja Finpron konsulttitoimintojen yhdistyminen on ollut elinkeinoelämän ja vientiyrittäjien asialistalla pitkään. Asia on noussut esille useita kertoja keskusteluissa virkamiesten kanssa vuosikymmenten varrella. Yhdistymistä on pidetty järkevänä päällekkäisten toimintojen purkamiseksi ja moniportaisten vientipalveluiden yksinkertaistamiseksi. Nyt tapahtuneen yhdistymisen tuloksena uusi FINTRA tarjoaa vientiyrittäjälle yhdestä paikasta Finpron konsulttipalvelut sekä myös kaikki Management Institute of Finland – MIFin koulutuspalvelut.

Yrittäjät haluavat vähemmän byrokratiaa ja enemmän konkreettisia tuloksia

FINTRAn haastattelemien vientiyrittäjien mukaan PK-yritykset moittivat erityisesti vientitukien hakemisen byrokraattisuutta. Nykyisin voimavaroja kuluu turhaan sääntelyyn.  Osa kansainvälistymiskelpoisista yrityksistä jää tukien ulkopuolelle, kun vientitukien saannin edellytykset vaihtelevat Suomessa alueellisesti, toimialakohtaisesti ja kohdemaittain.

Hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen: “Vähemmän byrokratiaa ja enemmän tuloksia. Sitä yrittäjät tahtovat. Suomalaisen yhteiskunnan kannalta jokainen vientiponnistus on yhtä arvokas. Me emme tahdo, että yhtään vientimahdollisuutta jää käyttämättä väärin täytetyn tukihakemuksen vuoksi. Sen vuoksi FINTRA tarjoaa PK-yrittäjälle apuaan myös rahoituksen ja vientitukien hankkimisessa.”

FINTRA on valtakunnallinen kansainvälistymiskonsultti. Sen asiantuntijapalvelut on saatavissa toimipisteistä Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa sekä lisäksi Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Kansainvälinen asiantuntijaverkosto palvelee vientiyrittäjiä yli 50 maassa.

Finnish Trade Organisation – FINTRA
Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki
Puhelin 010 4321 000

Soprano Oyj

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula, 040 548 3554, kaisa.vikkula(at)fintra.fi
Hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413 314, arto.tenhunen(at)soprano.fi

 
 

Finnish Trade Organisation – FINTRA on Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Osana Soprano Oyj –konsernia yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä auttaa rahoituksen ja vientitukien hakemisessa. 

FINTRAn palvelukonseptiin kuuluvat kansainvälisen kasvun suunnittelu, markkinoille menon suunnittelu, etabloituminen markkinoille ja markkina-aseman parantaminen. Suosituimpia palveluita ovat kansainvälistymisidean testaus ja partnerihaku sekä kansainvälistymisosaamisen kehittäminen. FINTRA tarjoaa vientiyrittäjälle yhdestä paikasta Finpron konsultointipalvelut sekä Management Institute of Finland – MIFin koulutuspalvelut. 

FINTRA on valtakunnallinen kansainvälistymiskonsultti. Sen asiantuntijapalvelut on saatavissa toimipisteistä Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa sekä lisäksi Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Kansainvälinen asiantuntijaverkosto palvelee vientiyrittäjiä yli 50 maassa.

Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Sen tunnettuja tuotemerkkejä ovat MIF, Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, FINTRA ja Johtamistaidon Opisto JTO. Yhteistyökumppaneinamme ovat maailman johtavat bisneskoulut IMD Lausannessa, Haas School Of Business Berkeley Kaliforniassa sekä Ashridge Business School Lontoossa. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa ja toteuttivat yli 700 konsulttitoimeksiantoa maailmalla. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.