FINTRA HAASTAA FINPRON VÄLIMIESOIKEUTEEN

Soprano Oyj:n kansainvälistymiskonsultointiin erikoistunut tytäryhtiö Finnish Trade Organisation Fintra Oy on aloittanut välimiesmenettelyn Finpro ry:tä vastaan liittyen liiketoiminnan kauppaan, jolla Fintra osti toukokuussa 2014 Finpron kaupalliset konsulttiliiketoiminnat. Fintra vaatii 0,6 miljoonan euron kauppahintaa palautettavaksi kokonaisuudessaan.

Fintra katsoo, että Finpro on ennen kaupasta sopimista antanut kaupan kohteesta virheellisiä tietoja, minkä lisäksi Finpro ei ole täyttänyt kaupassa sovittuja velvollisuuksiaan.

– Julkisin verovaroin toimiva Finpro jatkaa kilpailemista yksityisten kansainvälistymiskonsulttien kanssa, vaikka liiketoimintakaupan tarkoitus oli nimenomaan synnyttää Suomeen yksityisten konsulttien markkina tukemaan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. Ilmaista palvelua vastaan on vaikea kilpailla, kiteyttää Fintran hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen ja jatkaa: – Näkemyksemme mukaan Finpro ei ole sopimuksen mukaisesti informoinut suomalaisia vientiyrityksiä konsultointiliiketoiminnan siirtymisestä Fintralle, eikä välitä vientiyritysten palvelupyyntöjä suomalaisille konsulteille vaan kilpailee ilmaispalveluilla ja välittää palvelupyynnöt ulkomaisille konsulteille. Menestyäkseen kansainvälisillä areenoilla vientiyrityksemme tarvitsevat paljon monipuolisempaa tukea kuin vain yksittäisen konsultin kohdemaasta. Kyse on kansallisesta edusta, johon toivomme myönteistä ratkaisua.

Fintran ja Finpron neuvottelut asiassa eivät ole johtaneet sovintoratkaisuun. Finpron hallitus on esittänyt Fintraa kohtaan 0,8 miljoonan euron vaatimuksen.

Soprano Oyj ei ole riidassa osapuolena.

Lisätietoja: Finnish Trade Organisation Fintra Oy, hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi