Finpron vaatimukset Fintraa kohtaan välimiesoikeuden ratkaistavaksi

Soprano Oyj tiedotti 29.1.2016, että Soprano Oyj:n kansainvälistymiskonsultointiin erikoistunut tytäryhtiö Finnish Trade Organisation Fintra Oy (”Fintra”) on aloittanut välimiesmenettelyn Finpro ry:tä vastaan liittyen liiketoiminnan kauppaan, jolla Fintra osti toukokuussa 2014 Finpron kaupalliset konsulttiliiketoiminnat. Fintra vaatii 0,6 miljoonan euron kauppahintaa palautettavaksi kokonaisuudessaan. Edelleen 29.1.2016 tiedotettiin, että Finpron hallitus on esittänyt Fintraa kohtaan 0,8 miljoonan euron vaatimuksen.

Fintran tietoon on tullut, että Finpro Ry on jättänyt välimiesmenettelyn aloittamista koskevan hakemuksen. Hakemuksessa on alustavissa kannevaatimuksissa esitetty, että Finpro vaatii keskeneräisten projektien tilityksinä 1.346.299 euroa sekä lisäksi vahingonkorvauksena ainakin 23.610 euroa. Fintran käsityksen mukaan vastakkaiset vaatimukset tullaan käsittelemään samassa menettelyssä. 

Soprano Oyj ei ole riidassa osapuolena.

Lisätietoja: Finnish Trade Organisation Fintra Oy, hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413314, arto.tenhunen@soprano.fi