Finpro Consulting osaksi Soprano konsernia

Soprano Oyj pörssitiedote 6.6.2014 klo 13.00

Finpro Consulting osaksi Soprano konsernia

Soprano Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt sopimuksen ja maksanut käteisellä 628 000 euron kauppahinnan Finpron Suomessa harjoittamasta kaupallisesta konsulttiliiketoiminnasta. Finpro Consulting on Suomen suurin kansainvälistymiskonsultti.

Liiketoimintakaupassa Sopranon palvelukseen siirtyy 42 asiantuntijaa ja kauppaan kuuluvat asiakastietokanta, tarjouskanta ja tilauskanta, toimeksiantosopimukset ja Navigator palvelukonsepti sekä lisäksi oikeudet Finpro Consulting tunnuksen käyttöön kahdeksi vuodeksi.

Kauppaan ei sisälly Finpron kuukausipalkkainen kansainvälinen verkosto, vaan Sopranon tavoitteena on rakentaa oma 40-50 maan sopimuskonsulttien verkosto. Sopranon Trade Centereiden verkosto tulee perustumaan osin Finpron nykyisten vientikeskusten henkilöstöön ja osin Sopranon nykyiseen kansainväliseen verkostoon. Vuoden mittaisena siirtymäaikana Soprano voi käyttää asiakasprojekteissa Finpron vientikeskusten konsultteja.

Soprano toteuttaa tarvittavat sopeutustoimet YT-lain mukaisesti 31.8.2014 mennessä. Siihen saakka Finpro maksaa kustannukset, tarjoaa toimitilat ja saa vastikkeeksi kyseiseltä ajalta kertyvät ennen kauppaa myymiensä kauppasopimuksessa yksilöityjen projektien tuotot. Uusien kauppojen tulot kuuluvat Sopranolle. Finpro osallistuu toiminnan sopeutuskustannuksiin 31.12.2014 saakka ja korvaa liiketoimintakaupan seurauksena Sopranon kannettavaksi siirtyvien vastuiden sopeuttamiskustannuksia enintään 600 000 eurolla sekä siirtyvät lomapalkka- ja lomarahavaraukset.

Sopranon toimitusjohtaja Arto Tenhunen: “Sopranon osana Finpro Consulting tulee panostamaan erityisesti pk-yritysten kansainvälistymisosaamisen kehittämiseen ja konkreettisiin vientituloksiin. Asiakas saa nyt yhdestä paikasta kansainvälistymispalveluiden lisäksi vientityössä tarvittavat johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä työlääksi koetut vienninedistämistukien hakupalvelut. Kansainvälistymispalvelut on jatkossa entistä helpompi ostaa ja Soprano saa nykyisille koulutus- ja konsulttipalveluilleen uuden myyntiverkoston.”

“Valtion lisäpanostukset viennin edistämiseen ovat kansantaloudelle välttämättömiä ja panostusten oletetaan myös jatkossa kasvavan. Finpron jakaminen kaupalliseen konsulttitoimintaan ja yleiseen vienninedistämiseen selkeyttää toimintaa. Tässä on Sopranolle kansainvälisen kasvun paikka.”

Finpro Consultingin Navigator-palvelukonseptiin kuuluvat erityisesti pk-yrityksille suunnatut kansainvälisen kasvun suunnittelu, markkinoille menon suunnittelu, etabloituminen markkinoille ja markkina-aseman parantaminen. Suosituimpia palveluita ovat olleet kansainvälistymisidean testaus ja partnerihaku.

Kaupan kohteena oleva liiketoiminta ei ole ollut erillinen kirjanpitovelvollinen. Tämän vuoksi tulos- ja taselukuja ei ole saatavilla. Laaditun erillislaskelman mukaan kaupassa siirtyvän henkilöstön myynti vuonna 2013 oli 8,1 miljoonaa euroa. Ostettavan konsulttiliiketoiminnan tavoitteena on positiivinen kassavirta ja liiketulos jo vuonna 2014.

Soprano Oyj
 

Lisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

 

Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä kansainvälinen asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

Soprano Finpro Consulting on Suomen suurin kansainvälistymiskonsultti. Sen Navigator palvelukonseptiin kuuluvat kansainvälisen kasvun suunnittelu, markkinoille menon suunnittelu, etabloituminen markkinoille ja markkina-aseman parantaminen. Suosituimpia palveluita ovat kansainvälistymisidean testaus ja partnerihaku sekä kansainvälistymisosaamisen kehittäminen. Asiakas saa yhdestä paikasta kaikki kansainvälistymispalvelut sekä vientityössä tarvittavat johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Vientikeskusten asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa ja kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Soprano Finpro Consulting on osa Soprano Oyj konsernia.

Lisää tietoa: www.finpro.fi ja www.soprano.fi