Finanssivalvonta on hyväksynyt tarjousasiakirjan, Simula Invest Oy aloittaa pakollisen julkisen ostotarjouksen 8.2.2023

Wetteri Oyj     Pörssitiedote   7.2.2023 klo 22.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan, Uuteen-Seelantiin, tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Simula Invest Oy ilmoitti käynnistävänsä pakollisen ostotarjouksen Wetteri Oyj:n osakkeista 8.2.2023 Finanssivalvonnan hyväksyttyä ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan. Ostotarjousaika päättyy 19.4.2023. Simula Invest Oy:lle syntyi velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous Wetteri Oyj:n (ent. Soprano Oyj) osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista 2.6.2022 allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen perusteella. Tarjousvastike ostotarjouksessa on 0,82 euroa osakkeelta.

Wetteri Oyj:n hallitus on julkistanut 6.2.2023 arvopaperimarkkinalain mukaisen lausunnon ostotarjouksesta.  Wetteri Oyj:n hallitus suosittelee osakkeenomistajalle hylkäämään ostotarjouksen. Wetteri Oyj:n hallitus katsoo, että ottaen huomioon yhtiön strategiset tavoitteet, sisältäen kasvusuunnitelman, yhtiön julkaisemat taloudelliset ohjeistukset kuluvalle ja ensi vuodelle sekä keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet huomioiden ostotarjous ja sen osakkeista tarjotun tarjousvastikkeen määrä on alhainen

Wetteri on laskenut liikkeeseen yhteensä 134 600 870 osaketta, mistä määrästä noin 93 prosenttia on sellaista osapuolten hallussa, jotka ovat ennakkoon sitoutuneet olemaan hyväksymättä ostotarjousta ja siten jatkavansa Wetterin osakkeenomistajana. Lisäksi Wetterin 19.12.2022 julkistaman E. Hartikaisen autoliiketoiminnan kaupan rahoittamiseen liittyvän vaihtovelkakirjalainan vaihto-oikeuksien haltija sekä suunnatun osakeannin merkitsijät ovat antaneet vastaavan sitoumuksen olla hyväksymättä ostotarjousta kaupan täytäntöönpanon myötä saamiensa vaihto-oikeuksien tai uusien osakkeiden osalta.

Simula Invest Oy:n julkistama tarjousasiakirja on 7.2.2023 klo 22.10 alkaen saatavilla suomenkielisenä yhtiön internetsivuilla: www.sijoittajat.wetteri.fi/julkinen-ostotarjous.

Simula Invest Oy ei odota ostotarjouksen toteuttamisella olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Wetteri Oyj:n liiketoimintaan tai varoihin taikka Wetteri Oyj:n johdon tai työntekijöiden asemaan.

Lisätietoja:

Markku Kankaala, hallituksen puheenjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 040 068 5719, markku@kankaala.fi

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj, Simula Invest Oy:n toimitusjohtaja

Puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

Tarjousasiakirja liitteineen - Simula Invest Oy.pdf