Finanssivalvonta myönsi poikkeusluvan ostotarjouksen määräaikoihin – ostotarjousmenettely aloitetaan viimeistään helmikuun 2023 lopussa

Soprano Oyj sisäpiiritieto 15.11.2022 klo 09.20

Finanssivalvonta myönsi poikkeusluvan ostotarjouksen määräaikoihin – ostotarjousmenettely aloitetaan viimeistään helmikuun 2023 lopussa

Simula Invest Oy sekä Simula Invest Oy:ssä määräysvaltaa käyttävä Aarne Simula ovat saaneet Finanssivalvonnalta poikkeusluvan liittyen 2.6.2022 allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen myötä syntyneen Soprano Oyj:n osakkeita koskevan pakollisen ostotarjouksen määräaikoihin. Lisäksi Simula Invest Oy ja Aarne Simula ovat saaneet pysyvän poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta, joka niille syntyisi erikseen Soprano Oyj ja Wetterin yritysjärjestelyn toteutumisen seurauksena.

Finanssivalvonta on 14.11.2022 päivätyn päätöksen mukaisesti myöntänyt Simula Invest Oy:lle ja Aarne Simulalle (jäljempänä hakijat) poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 22 §:n 2 momentin mukaisista määräajoista liittyen 2.6.2022 allekirjoitetun ehdollisen osakevaihtosopimuksen myötä syntyneeseen tarjousvelvollisuuteen.

Finanssivalvonnan aiemmin 22.9.2022 antaman kannanoton mukaisesti tarjousvelvollisuuden katsottiin syntyneen Simula Invest Oy:lle ehdollisen osakevaihtosopimuksen allekirjoittamisella. Myönnetyn poikkeusluvan edellytyksenä on, että pakollinen ostotarjous julkistetaan viipymättä sen jälkeen, kun hakijat ovat varmistautuneet siitä, että voivat suorittaa täysimääräisesti ostotarjouksessa tarjottavan rahavastikkeen ja joka tapauksessa viimeistään 31.1.2023. Lisäksi edellytyksenä on, että ostotarjousmenettely aloitetaan kuukauden kuluessa ostotarjouksen julkistamisesta. Finanssivalvonta on poikkeuslupaharkinnassaan ottanut huomioon ostotarjouksen rahoituksen varmistamiseen liittyvän sääntelyn sekä hakemuksessa esitetyt ostotarjouksen rahoituksen varmistamisen aikatauluun liittyvät seikat. Lisäksi Finanssivalvonta on ottanut huomioon julkisessa ostotarjouksessa noudatettavat yleiset periaatteet, poikkeusluvan vaikutukset vähemmistöosakkeenomistajien asemaan sekä sen, mitä tietoa Soprano Oyj:n osakkeenomistajilla on ollut saatavilla yritysjärjestelystä ja ostotarjouksesta. Poikkeuslupa on myönnetty kokonaisarvion perusteella.

Lisäksi Finanssivalvonta myönsi hakijoille pysyvän poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta, joka hakijoille syntyisi erikseen Soprano Oyj:n ja Wetterin yritysjärjestelyn toteutumisen seurauksena. Pysyvä poikkeuslupa koskee 30 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä. Poikkeusluvalle on erityinen syy, sillä tarjousvelvollisuuden raja ylitetään yritysjärjestelyssä, jossa annetaan vastikkeena kohdeyhtiön osakkeita.

Pysyvän poikkeusluvan edellytyksenä on, että hakijat ja osakevaihtosopimuksen osapuolet eivät toimi yksissä tuumin muutoin kuin yritysjärjestelyn osalta, ja että 2.6.2022 syntyneen tarjousvelvollisuuden johdosta tehtävä pakollinen ostotarjous julkistetaan ja toteutetaan pakollisen ostotarjouksen määräaikoja koskevan poikkeusluvan mukaisesti. Edelleen edellytyksenä on olennaisten ja riittävien tietojen julkaiseminen yritysjärjestelystä ja sen vaikutuksista Soprano Oyj:öön ennen yritysjärjestelystä päättävää yhtiökokousta, kuten myös olennaisten ja riittävien tietojen julkaiseminen omistus- ja ääniosuudesta, jonka hakijat voivat järjestelyn toteuttamisen seurauksena saada. Lisäksi poikkeusluvan voimaantulon edellytyksenä on, että Soprano Oyj:n yhtiökokouksessa yritysjärjestelyä kannattavat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä.

Finanssivalvonnan 14.11.2022 antaman päätöksen mukaisesti Simula Invest Oy aloittaa julkisen ostotarjousmenettelyn viimeistään helmikuun 2023 lopussa. Tarjousvastike tulee ostotarjouksessa olemaan 0,82 euroa osakkeelta.  

Julkinen ostotarjous on Sopranon ja Wetterin yhdistymisestä erillinen prosessi, eikä sillä ole vaikutusta yritysjärjestelyn täytäntöönpanon aikatauluun.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Simula Invest Oy, toimitusjohtaja Aarne Simula, puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi
Wetteri Yhtiöt Oy, hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala, puh 040 068 5719, markku@kankaala.fi

Soprano Group – Elinikäistä oppimista ammattilaisille

Soprano Group on kasvuhakuinen kehitysyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäiseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu yhä monipuolisemmin, digitaaliset etäkurssit ja itseopiskeltavat verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkaansa perinteisen läsnäkoulutuksen rinnalle. Soprano Group tarjoaa asiakkaiden hyödyksi parhaat koulutussisällöt, menetelmät ja teknologiat.

Parhaan asiakaskokemuksen takaavat kokeneet tekijät Informator Tieturi Groupissa, Management Institute of Finland MIFissä ja MIF Academyssä. Palvelemme kuudessa kaupungissa Suomessa ja Ruotsissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 11 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 80 henkeä. Sopranon osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja: www.soprano.fi, www.mif.fi, www.tieturi.fi, www.informator.se

Wetteri Yhtiöt – Autokauppaa vuodesta 1960

Wetteri Yhtiöt kuuluu neljän suurimman suomalaisen yksityisen autoliikkeen joukkoon. Konserniin kuuluu henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnistä, huollosta ja varaosaliiketoiminnasta vastaava Wetteri Oy, käytettyjen henkilöautojen myyntiin keskittynyt Autotalo Mobila Oy sekä raskaan kaluston puolella toimiva Wetteri Power Oy. Konsernin pääkonttori sijaitsee Oulussa, konsernin muut toimipisteet ovat Espoossa, Kajaanissa, Kemissä, Kempeleessä, Kokkolassa, Kuusamossa, Lahdessa, Lempäälässä, Rovaniemellä ja Ylivieskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 600 henkilöä. Lisätietoja: www.wetteri.fi