Ennakkotieto Sopranon tuloksesta: Tuloskäänne parempaan on tapahtunut mutta odotettua hitaammin

Soprano Oyj pörssitiedote 15.10.2014 klo 13.45

Ennakkotieto Sopranon tuloksesta: Tuloskäänne parempaan on tapahtunut mutta odotettua hitaammin

Koulutus- ja konsulttiyhtiö Soprano Oyj:n kolmannen vuosineljänneksen liiketulos jää ennakkotietojen mukaan noin 0,4 miljoonaa euroa tappiolle, vaikka konsernin syyskuun liiketulos nousi voitolliseksi. Koko alkuvuoden liiketulos jää noin 2,4 miljoonaa euroa tappiolle. Syynä aiemmin arvioitua hitaampaan tuloskäänteeseen yritys näkee talouden yleisen taantuman sekä pk-yritysten kansainvälistymishankkeiden hitaan käynnistymisen. Tuloskäänteen myötä yhtiön kassatilanne on parantunut ja tulee edelleen paranemaan loppuvuoden aikana.

Soprano Oyj:n hallitus muuttaa tulosohjaustaan ja ennakoi, että liiketulos viimeisellä vuosineljänneksellä on merkittävästi positiivinen, mutta ei kata alkuvuoden aikana syntyneitä tappioita.

Soprano Oyj 1-9 2014 (Ennakkotieto)

Liikevaihto                16,1 me    (1-9 2013 10,96 me, kasvua 47 %)
Liiketulos                – 2,4 me    (0,32 miljoonaa euroa)

Soprano Oyj 7-9 2014 (Ennakkotieto)
Liikevaihto                 4,3 me    (7-9 2013 3,34 me, kasvua 29 %)
Liiketulos                – 0,4 me    (0,2 miljoonaa euroa)

Toimitusjohtaja Arto Tenhusen katsaus:

”Odotamme Sopranon tekevän syyskuusta alkaen joka kuukausi positiivista liiketulosta. Todisteena luottamuksesta yhtiön henkilöstöanti ylimerkittiin ja yhtiön koko ylin johto nousi 100 suurimman osakkeenomistajan listalle. Sopranon tulevaisuuden näkymät ovat nyt selkeät ja ensi vuonna yhtiöltä on kaikki syyt odottaa merkittävää tulosparannusta.

Alkuvuoden liiketuloksemme oli monista eri syistä odotettua heikompi. Kuitenkin yrityskauppojen jälkeen sekä tarjous- että tilauskantamme ovat all-time-high. Konserni on alkuvuonna käynyt läpi kovan kulusopeutuksen sekä saneeraustoimet. Samalla olemme siirtyneet uuteen toimintamalliin, jonka testasimme ensin Ruotsissa. Suuri osa alkuvuoden tappioista on kertaluonteisia.

Koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen ovat kolme avainsanaa, jotka kuvaavat Sopranon strategiaa ja tarjontaa. Toimialajärjestelyn tuloksena Soprano on nyt Pohjoismaiden suurin yritysten ja organisaatioiden koulutus- ja konsulttiyhtiö. Finpron konsulttitoimintojen oston myötä Soprano puolestaan kasvoi Suomen johtavaksi kansainvälistymisosaajaksi. Yrityskauppojen myötä olemme saaneet konserniin merkittävää uutta osaamista, mutta myös uusia haasteita.

Koulutus- ja konsultointitarjonta neljässä maassa keskitettiin MIFin (Management Institute of Finland) oston jälkeen Soprano Training & Consulting -liiketoimintaryhmään. Se nousi ensi kertaa plussalle toimintamallin muutoksen sekä saneeraustoimien ansiosta. Yksikön syyskuun liiketulos oli kuitenkin selvästi odotettua maltillisempi. Tässä taloustilanteessa asiakasyritykset mieluummin peruvat jo tekemiään tilauksia kuin tekevät niitä lisää. Yksikön säästöt ovat nyt pääosin tehty ja henkilöstö voi keskittyä myyntityöhön ja koulutuspalveluiden tarjoamiseen. Haluamme, että mahdollisimman moni suosittelee Sopranon palveluita.

Sopranon kansainvälistymispalvelut on keskitetty uudelle FINTRAlle (Finnish Trade Organisation). Vientikonsultointi on konsernin uusin aluevaltaus mutta PK-yritysten kansainvälisen kasvun konsultointi on käynnistynyt oletettua hitaammin. Liiketoimintakaupan kanssa samaan aikaan sattuivat EU-yritystukien, kansallisten lakien ja tietojärjestelmien muutokset sekä vielä viimeiseksi ELY-keskusten YT-prosessi. Näiden seurauksena asiakasyritysten kansainvälistymistukien hakuprosessit ovat myöhässä ja asiakkaat siirtävät hankkeitaan eteenpäin. Näistä hidasteista huolimatta FINTRA on nousemassa yhdeksi konsernin kannattavaksi tukijalaksi ensi vuoden aikana.

Soprano Communications & Digital -liiketoiminnat eivät olleet alkuvuoden aikana kannattavia. Vaikka yksiköt voittivat uusia hankkeita ja asiakastyytyväisyys parani, niin projektien johtamisessa oli puutteita. Odotamme Sopranon tuottamien viestinnän, verkon ja verkkokaupan palveluiden nousevan viimeisellä neljänneksellä kannattaviksi. Viestintäpalveluista yhtiö myi osan katsauskauden aikana, mutta jäi samalla uuden syntyneen viestintäkonsernin merkittäväksi osakkaaksi.”

Soprano Oyj

HallitusLisätietoja:

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)
soprano.fi
http://www.soprano.fi/


 

Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Koulutus- ja valmennuspalvelut on uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Finnish Trade Organisation – FINTRA on Soprano-konsernin kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.