Ennakkotieto: Sopranon liikevaihto ylitti ennusteen ja velat pienenivät. Liiketoimintasegmenttien vertailuluvut.

Soprano Oyj, Pörssitiedote 14.2.2017

Kehitysyhtiö Sopranon liikevaihto tilikaudelta 2017 oli tilintarkastamattomien ennakkotietojen mukaan 16,7 miljoonaa euroa. Yhtiö ennakoi marraskuun 1. päivänä 2016 julkaistulla tiedotteella liikevaihdon jäävän noin 16 miljoonaan euroon. Ennakkotiedon mukaan konsernin kokonaisvelat pienenivät 7,4 (10,7) miljoonaan euroon.

Soprano Oyj:n useissa yrityskaupoissa hankkimat erilliset tytäryhtiöt on vuoden 2016 aikana fuusioitu ja niistä on läpinäkyvyyden lisäämiseksi muodostettu kaksi 1.1.2017 aloittanutta liiketoimintasegmenttiä. Liiketoiminnan kehityksen tulevaa vertailua helpottaakseen konserni on alustavasti arvioinut vertailulukuja uusille liiketoimintasegmenteille. Tilintarkastamattomien ennakkotietojen mukaan molempien uusien liiketoimintasegmenttien laskennalliset liiketulokset vertailukaudelta 2016 olivat voitollisia. Emoyhtiön yhteiset erät segmentin liiketuloksen odotetaan olevan selvästi miinuksella ja koko Soprano konsernin tilikauden tulos yrityskauppojen ansiosta ennakoidusti voitollinen.

Soprano julkaisee tilinpäätöstiedotteen 2.3.2017.

Liiketoimintasegmenttien taloudelliset FAS vertailuluvut 2014-2016 (tilintarkastamaton arvio)

Informator Tieturi Group -liiketoimintasegmentti: Vertailukelpoinen liikevaihto 2016 oli 10 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 0,1 miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) 0,1 miljoonaa euroa. Uuden segmentin karkeasti arvioitu liikevaihto 2015 oli noin 12 m€, käyttökate noin -0,1 m€ ja liiketulos noin -0,2 m€. Vastaavasti 2014 liikevaihto oli noin 13,7 m€, käyttökate noin -0,5 m€ ja liiketulos noin -0,9 m€ tappiollinen.

Management Institute of Finland MIF -liiketoimintasegmentti: Vertailukelpoinen liikevaihto oli 5,9 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 0,3 miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) 0,1 miljoonaa euroa. Uuden segmentin  karkealla tasolla arvioitu liikevaihto 2015 oli noin 5,5 m€, käyttökate 0,1 ja liiketulos noin 0 m€. Vastaavasti 2014 liikevaihto oli noin 9,8 m€, käyttökate noin -0,7 m€ ja liiketulos noin -0,8 m€ tappiollinen.

Vuosien 2014-2015 luvut ovat karkeita arvioita, koska vastaavia liiketoimintoja ei ole aiemmin ollut tai niitä ei ole käsitelty erillisinä tulosyksikköinä.

Hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen
– Uudet pilvipalvelut korvaavat yhä enemmän perinteistä koulutustarjontaa. Perinteisen tarjonnan liikevaihto laskee ja kysyntä kohdistuu uusiin innovatiivisiin ja paremmin kannattaviin palveluihin. Koulutuskysynnän elpyminen vuoden lopulla kertoo myyntimme onnistumisesta ja kansantalouden positiivisesta vireestä, jonka uskomme jatkuvan.
– Kaksi vuotta kestänyt muutosohjelma on viety läpi ja liiketoimintojen positiivinen tuloskäänne on tosiasia. Molemmat liiketoimintasegmenttimme ovat nyt kannattavia, kilpailukykyisiä ja valmiita itsenäistymään. Valmistelemme joukkorahoitusta yhtenä liiketoimintasegmenttien itsenäisen kasvun rahoitusvaihtoehtona.

Soprano Oyj 

Lisätietoja:

Soprano Oyj
Hallituksen puheenjohtaja Arto Tenhunen, +358 400 413 314, arto.tenhunen@soprano.fi
www.soprano.fi

Informator Tieturi Group
Toimitusjohtaja Emil Robertsson, +46 70 999 8044, emil.robertsson@informator.se
www.informator.sewww.tieturi.fi

Soprano Oyj, Management Institute of Finland MIF
Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula, +358 40 548 3554, kaisa.vikkula@soprano.fi
www.mif.fi

 

Soprano Oyj
Soprano on kehitysyhtiö, jonka emoyhtiö Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Soprano konserni koostuu 1.1.2017 alkaen kahdesta täysin omistetusta liiketoimintasegmentistä: pohjoismainen ICT-koulutukseen erikoistunut Informator Tieturi Group ja suomalainen johtamis- ja esimieskoulutukseen erikoistunut Management Institute of Finland MIF. Kolmantena raportoidaan Soprano Oyj ja sen osakkuusyhtiöt Ambientia E-commerce Oy konserni ja Brain Alliance Oy.

Koulutustoimialalla Sopranosta on kasvanut Pohjoismaiden johtava yksityinen yritysten ja organisaatioiden kouluttaja. Juuri nyt koulutus digitalisoituu, siirtyy pilveen ja toimialajärjestelyt ovat alkaneet. Tavoitteemme on olla asiakkaalle halutuin kumppani osaamisen kehittämisessä sekä tarjota asiakkaalle paras kurssitarjonta, halutuimmat valmentajat sekä uusimmat oppimisympäristöt.

Kehitysyhtiö Soprano Oyj hakee uusia sijoituskohteita palveluliiketoiminnasta toimialoilta, joissa näemme rakennemuutoksen ja konsolidaation mahdollisuuksia. Erityisesti olemme kiinnostuneet yhtiöistä, joissa uusilla digitaalisilla palveluilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa.

Asiantuntijamme palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman.

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Informator | Tieturi | www.soprano.fi

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

Informator Tieturi Group
Sopranon kokonaan omistama Tieturi Oy on Informator Tieturi Groupin emoyhtiö. Informator Tieturi Group on noin 10 miljoonan euron liikevaihtoinen, johtava yksityinen koulutusyritys Pohjoismaissa. Sen liikevaihdosta tulee tällä hetkellä noin 70 prosenttia Ruotsista ja 30 prosenttia Suomesta.

Yhtiö panostaa voimakkaasti uusiin digitaalisiin oppimisratkaisuihin, kuten Training Cloud, Remote Cloud Access ja Continuous Learning. Kehitteillä olevan EdTech-alustan tavoitteena on yhdistää halutuimmat kouluttajat ja koulutusta tarvitsevat helppokäyttöisten pilvipalveluiden käyttäjiksi.

Tällä hetkellä yhtiö kouluttaa pilvipalveluiden, noin 40 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan avulla asiakkaittensa työntekijöitä kymmenissä maissa ympäri maailman. Yhtiöllä on koulutuskeskukset Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

Parhaillaan yhtiön Pohjoismaista koulutustarjontaa kootaan yhteen verkkoportaaliin, jossa koulutukset ovat jatkossa saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Helposti monistettavien ja maantieteellisesti skaalautuvien pilvipalveluiden avulla yhtiö pyrkii vuosien 2017-2018 aikana laajentamaan toimintaansa erityisesti Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Suomessa Tieturi hakee lyhyellä tähtäimellä lisämyyntiä lisäämällä Ruotsissa testattua kansainvälistä kurssitarjontaa sekä EdTech-koulutustarjontaa äidinkielellä myös suomenruotsalaisille asiakkaille. 

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

Management Institute of Finland MIF
Management Institute of Finland MIF Oy on noin 6 miljoonan euron liikevaihdolla Suomen johtava yksityinen työelämän kouluttaja. MIFin koulutusyksiköt, johtamis-, esimies-, kansainvälistymiskouluttaja Johtamistaidon Opisto JTO, viestintäkouluttaja Infor sekä organisaatioiden kehittämisratkaisuja tarjoava MIF ovat alansa tunnetuimpia brändejä Suomessa. Liikevaihdosta yli puolet tulee pitkistä tutkinnoista ja tutkintokoulutuksesta, loput asiakaskohtaisesta koulutuksesta ja avoimesta kurssitarjonnasta.

MIF tarjontaan kuuluvat myös EU-hyväksytyt näyttötutkinnot sekä Leadership Evolution EMBA, jossa osa jaksoista suoritetaan vierailuilla London School of Economicsissa, Haas School of Business, UC Berkeley Silicon Valleyssa ja IMD Singaporessa. 

Koulutusyhtiö tukee asiakkaan strategiaa kasvattamalla osaamista ja tuottamalla mitattavia oppimistuloksia. Hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi MIF panostaa yksilölliseen oppimispolkuun sekä tehokkaisiin oppimismetodeihin ja
-ympäristöihin. Yhtiö kehittää Koulutus palveluna (TaaS) -konseptia yhdessä asiakkaiden kanssa.

Uusien pilvipalveluiden, lähes 40 koulutusasiantuntijan ja 300 verkostokouluttajan ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan koulutuspalveluja ympäri maailman. Yhtiöllä on koulutuskeskukset Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa sekä Pietarissa.

Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:

Soprano Oyj
www.soprano.fi

Management Institute of Finland MIF
www.mif.fi
www.infor.fi
www.jto.fi

Informator Tieturi Group
www.informator.se
www.tieturi.fi