Ehdotus Soprano Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi

Soprano Oyj pörssitiedote 13.7.2020 klo 16.50

Ehdotus Soprano Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi

Soprano Oyj on vastaanottanut osakkeenomistaja Allocation Point Oy Holding and Financing -yhtiön Jarmo Lehtiseltä seuraavan ehdotuksen Soprano Oyj:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle 22.7.2020 sekä myöhemmin kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmääräksi ja kokoonpanoksi:

Edustamieni osakkeenomistajien puolesta saatan yhtiön tietoon yhtiölle ehdottomani hallituksen jäsenten määrän ja valittavat henkilöt yhtiön 22.7.2020 klo 10 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle sekä myöhemmin kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin viisi (5) ja hallituksen jäseniksi valittaisiin: Harri Koponen, Olli-Petteri Lehtinen, Jarmo R Lehtinen, Inka Huttunen ja Nina Johansson. (selvyyden vuoksi todettakoon, etteivät Olli-Petteri Lehtinen ja Jarmo R Lehtinen ole sukulaisia).

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevien uusien jäsenten esittelyt ovat liitteenä. Harri Koponen on nykyisen hallituksen puheenjohtaja.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi


Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals 

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa. 

Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.

Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. 

Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi
 
Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme: 

Soprano Oyj 
www.soprano.fi 
www.mifacademy.com 

Informator Tieturi Group 
www.informator.se 
www.tieturi.fi 

 
Management Institute of Finland MIF 
www.mif.fi 
www.infor.fi 
www.jto.fi 
www.fintra.fi

  • wkr0006.pdf JarmoRLehtinencv.pdf InkaHuttunencv.pdf NinaJohanssoncv.pdf