Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 11.9.2014 klo 16.10

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä on alittanut viisi prosenttia (1/20-osaa) Soprano Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä yhtiön henkilöstölle suunnatussa yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden annissa.

1.Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Liputusilmoituksen peruste ja ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
Soprano Oyj:n henkilöstölle suunnatun yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden annin merkintäaika päättyi 11.9.2014. Henkilöstö merkitsi yhteensä 800.000 Soprano Oyj:n hallussa olevaa omaa osaketta.

3. Osuus Soprano Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä
Soprano Oyj, omien osakkeiden määrä 164 537 kpl, 0,91 % Soprano Oyj:n kaikista osakkeista.

Soprano Oyj:llä on yhteensä 17 997 855 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja tunnus
Soprano Oyj, y-tunnus 0548170-4

Soprano Oyj

Lisätietoja:

Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314 
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/ 

Soprano on Pohjoismaiden suurin talouselämän ja julkishallinnon kouluttaja ja Suomen johtava kansainvälistymiskonsultti. Koulutus- ja valmennuspalvelut on uuden kasvustrategian myötä keskitetty Management Institute of Finland – MIF brändin alle. Tunnetut Tieturi, Informator, Aspectum, Infor, Fintra, Johtamistaidon Opisto JTO sekä kansainväliset yliopistokumppanit Ashridge, Berkeley ja IMD ovat osa tätä kokonaisuutta. Finnish Trade Organisation – FINTRA on Soprano-konsernin kansainvälistymiskonsultti. Yhtiö tarjoaa yhdestä paikasta vientiosaamisen lisäksi johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Sopranon asiantuntijat palvelevat Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Viime vuonna konsernin yksiköt valmensivat 67 000 asiakasta 52 maassa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.