Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 1.3.2013 klo 09.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj ilmoittaa osakeannista johtuvat omistusosuuksien muutokset, ilman että omistettujen osakkeiden lukumäärä on muuttunut. Kai Mäkelän ja hänen määräysvaltayhteisöjensä Oy Herttakuutonen Ab:n ja Setelium Oy:n yhteenlaskettu omistus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 25 prosenttia (1/4-osaa), Oy Herttakuutonen Ab:n omistus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 20 prosenttia (1/5-osaa) ja Teppo Kuusiston omistus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 5 prosenttia (1/20-osaa).

1. Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Liputusilmoituksen peruste ja ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
Soprano Oyj:n osake- ja äänimäärä on 5.2.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa noussut 2 520 000 osakkeella. Osakeanti liittyy 28.11.2012 vahvistettuun Aspectum Oy:n yrityskauppaan, jossa myyjälle suunnataan yhteensä 2 400 000 uutta osaketta osakevaihtovastikkeena 83 % Aspectum Oy:n osakkeita sekä Lemonline Oy:n 5.2.2013 vahvistettuun yrityskauppaan, jossa myyjille suunnataan yhteensä 120 000 uutta osaketta osakevaihtovastikkeena Lemonline Oy:n koko osakekannasta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 22.2.2013.

3. Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Oy Herttakuutonen Ab, 2 829 519 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 19,79 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Kai Mäkelä, 157 700 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 1,10 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.
Setelium Oy, 400 000 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 2,80 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.
Oy Herttakuutonen Ab, Kai Mäkelä ja Setelium Oy yhteensä 3 387 219 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 23,69 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.
Teppo Kuusisto 629 949 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 4,41 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

Soprano Oyj:llä on 5.2.2013 päätetyn osakeannin jälkeen 14 296 983 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja tunnus
Oy Herttakuutonen Ab (0761638-5)
Setelium Oy (0939585-4)
Kai Mäkelä
Teppo Kuusisto

Soprano Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.soprano.fi kohdassa konserni, omistajat.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on johtava verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.