Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 12.4.2013 klo 11.05

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj:n hallitus on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaiset Soprano Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset. Soprano Oyj ilmoittaa osakeannista johtuvat sekä vaihtovelkakirjalainasta johtuvat ehdolliset omistusosuuksien muutokset. Soprano Oyj:n hallitus on 11.4.2013 päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle suunnataan 1.000.000 Soprano Oyj:n osaketta. Päätöksen myötä Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian yhteenlaskettu omistus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta ylittää 5 prosenttia (1/20-osaa) 

Soprano Oyj:n hallitus on 11.4.2013 päättänyt laskea liikkeeseen pääomaltaan 500.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään 769.230 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia osakkeita. Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa vaihtovelkakirjalainaan kuuluvien optio-oikeuksien antamista koskevasta kaupparekisterimerkinnästä ja päättyy 11.12.2018. Toteutuessaan vaihtovelkakirjalainan vaihto Soprano Oyj:n osakkeisiin nostaisi Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian yhteenlasketun omistuksen Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta yli 10 prosentin (1/10-osaa).

Soprano Oyj:n hallitus on 11.4.2013 päättänyt laskea liikkeeseen pääomaltaan 1.000.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan Suomen Kulttuurirahastolle. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään 1.538.461 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia osakkeita. Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa vaihtovelkakirjalainaan kuuluvien optio-oikeuksien antamista koskevasta kaupparekisterimerkinnästä ja on voimassa koko laina-ajan. Toteutuessaan vaihtovelkakirjan vaihto Sopranon Oyj:n osakkeisiin nostaisi Suomen Kulttuurirahaston yhteenlasketun omistuksen Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta yli 5 prosentin (1/20-osaa).

1. Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Liputusilmoituksen peruste ja ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
Soprano Oyj:n hallituksen päätös 11.4.2013 koskien suunnattua osakeantia ja vaihtovelkakirjalainoja, jotka oikeuttavat vaihtamaan lainaosuuden yhtiön osakkeisiin.

3. Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Suunnatun osakeannin jälkeen Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia omistaa 1.000.000 kpl Soprano Oyj:n osaketta, joka edustaa 6,5 prosenttia Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ei ole ollut Soprano Oyj:n osakkeenomistaja ennen suunnattua osakeantia.

Toteutuessaan Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian 500.000 euron vaihtovelkakirjalainan vaihto Soprano Oyj:n 769.230 osakkeeseen nostaa Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian omistusosuuden yhteensä 1.769.230 osakkeeseen, joka on 11,0 prosenttia Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

Toteutuessaan Suomen kulttuurirahaston 1.000.000 euron vaihtovelkakirjalainan vaihto Soprano Oyj:n 1.538.461 osakkeeseen nostaa Suomen Kulttuurirahaston omistusosuuden 1.538.461 osakkeeseen, joka on 9,1 prosenttia Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

Soprano Oyj:llä on kaupparekisteriin merkittynä 14.296.983 osaketta, joista kullakin on yksi ääni. Soprano Oyj:llä on 11.4.2013 päätetyn osakeannin jälkeen 15.296.983 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja tunnus
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia (0201104-5)
Suomen Kulttuurirahasto (0116947-3)

Soprano Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.soprano.fkohdassa konserni, omistajat.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on johtava verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.