Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 12.4.2013 klo 12.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaiset Soprano Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset. Allocation Point Oy Holding and Financing –nimisen yhtiön omistus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 15 prosenttia (3/20-osaa) ja Teppo Kuusiston omistus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 5 prosenttia (1/20-osaa) osakekaupalla, jotka tehtiin 10.4.2013.

1. Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Liputusilmoituksen peruste ja ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
10.4.2013

3. Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Allocation Point Oy Holding and Financing, 2.100.000 kpl, 13,7 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. 
Teppo Kuusisto 929.949 kpl, 6,1 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

Soprano Oyj:llä on kaupparekisteriin merkittynä 14.296.983 osaketta, joista kullakin on yksi ääni. Soprano Oyj:llä on 11.4.2013 päätetyn osakeannin jälkeen 15.296.983 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja tunnus
Allocation Point Oy Holding and Financing, y-tunnus 0905361-9
Teppo Kuusisto

Soprano Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.soprano.fikohdassa konserni, omistajat.

Soprano Oyj
 

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on johtava verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.