Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 12.4.2013 klo 15.35

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj (y-tunnus 0548170-4) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaisen Soprano Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiöltä (y-tunnus 0201103-7).

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia (y-tunnus 0201104-5) ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö muodostavat uuden eläkeyhtiön 1.1.2014. Yhtiöiden hallitukset hyväksyivät 27.3.2013 sulautumissuunnitelman. Fuusio edellyttää vielä viranomaisten ja yhtiökokousten hyväksyntää.

Soprano Oyj:n hallitus on 11.4.2013 päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle suunnataan 1.000.000 Soprano Oyj:n osaketta. 

Toteutuessaan fuusio johtaa omistusosuuden muutokseen, jossa uusi eläkeyhtiö omistaa yli 5 prosenttia (1/20-osaa) Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. Uuden eläkeyhtiön omistus olisi yhteensä 1.000.000 kpl Soprano Oyj:n osaketta, joka on 6,5 prosenttia Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

Soprano Oyj:n hallitus on 11.4.2013 päättänyt laskea liikkeeseen pääomaltaan 500.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään 769.230 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia osakkeita. Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa vaihtovelkakirjalainaan kuuluvien optio-oikeuksien antamista koskevasta kaupparekisterimerkinnästä ja päättyy 11.12.2018.

Toteutuessaan fuusio sekä vaihtovelkakirjalainan vaihto Soprano Oyj:n osakkeisiin nostaisi uuden eläkeyhtiön omistuksen yli 10 prosenttiin (1/10-osaa) Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. Uuden eläkeyhtiön omistus olisi yhteensä 1.769.230 osaketta, joka on 11,0 prosenttia Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

Soprano Oyj
 

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

 

Soprano on johtava verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.