Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 3.1.2014 klo 14.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj (y-tunnus 0548170-4) on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaisen Soprano Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolta (y-tunnus 0201103-7).

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia (y-tunnus 0201104-5) ja LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö muodostivat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon 1.1.2014.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo omistaa yli 5 prosenttia (1/20-osaa) Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistus on yhteensä 1.000.000 kpl Soprano Oyj:n osaketta, joka on 6,5 prosenttia Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

Soprano Oyj:n hallitus päätti 11.4.2013 laskea liikkeeseen pääomaltaan 500.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään 769.230 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia osakkeita. Lainaosuuksien vaihtoaika päättyy 11.12.2018.

Vaihtovelkakirjalainan vaihto Soprano Oyj:n osakkeisiin nostaisi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistuksen yli 10 prosenttiin (1/10-osaa) Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistus olisi yhteensä 1.769.230 osaketta, joka on 10,9 prosenttia Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta.

Soprano Oyj
 

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V, 7.1.2014 alkaen SOPRA.