Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 6.3.2014 klo 14.55

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Allocation Point Oy Holding and Financing –nimisen yhtiön omistus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 10 prosenttia (1/10-osaa) ja Soprano Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä on ylittänyt viisi prosenttia (1/20-osaa) järjestelyssä, joka liittyy Aspectum Oy:n osakevaihtosopimukseen.

1.Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Liputusilmoituksen peruste ja ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
Soprano Oyj julkisti 5.3.2014 järjestelyn, jossa Soprano Oyj vastaanottaa 1.000.000 kappaletta omia osakkeitaan vastikkeetta Allocation Point Oy:ltä.

3. Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Allocation Point Oy Holding and Financing, 1 070 550 kpl, 6,92 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Soprano Oyj, omien osakkeiden määrä 1 045 057 kpl, 6,75 % Soprano Oyj:n kaikista osakkeista.

Soprano Oyj:llä on yhteensä 15 472 772 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja tunnus
Allocation Point Oy Holding and Financing, y-tunnus 0905361-9
Soprano Oyj, y-tunnus 0548170-4

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj,
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.