Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 24.4.2014 klo 17.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Suomen Kulttuurirahaston omistus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 5 prosenttia, Arto Tenhusen omistus on alittanut 30 prosenttia, Kai Mäkelän omistukset yhteensä (Kai Mäkelä, Oy Herttakuutonen Ab ja Setelium Oy) on alittanut 20 prosenttia sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon omistus ei noussut yli 10 prosentin tänään julkistetussa järjestelyssä, jossa Suomen Kulttuurirahasto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo vaihtavat yhteensä 1 500 000 euron arvoiset vaihtovelkakirjalainat Soprano Oyj:n 2.307.691 osakkeeksi sopimusehtojen mukaisesti.

Soprano Oyj:n hallitus päätti 24.4.2014 suunnata Suomen Kulttuurirahastolle 1.538.461 ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle 769.230 Soprano Oyj:n uutta osaketta, yhteensä 2.307.691 osaketta, joilla Suomen Kulttuurirahaston 1 000 000 euron ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon 500 000 euron vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan Soprano Oyj:n uusiksi osakkeiksi.

1.Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Liputusilmoituksen peruste ja ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
Soprano Oyj julkisti 24.4.2014 järjestelyn, jossa Suomen Kulttuurirahasto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo vaihtavat yhteensä 1 500 000 euron arvoiset vaihtovelkakirjalainat Soprano Oyj:n 2.307.691 osakkeeksi sopimusehtojen mukaisesti.

3. Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Suomen Kulttuurirahasto, 1.538.461 kpl, 8,55 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Arto Tenhunen, 4.796.680 kpl, 26,65 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Kai Mäkelä, Oy Herttakuutonen Ab ja Setelium Oy yhteensä, 3.337.905 kpl, 18,55 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 1.769.230 kpl, 9,83 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

Soprano Oyj:llä on uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen yhteensä 17.997.855 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni.

4. Osakkeenomistajien täydelliset nimet ja tunnukset
Suomen Kulttuurirahasto, y-tunnus
0116947-3
Arto Tenhunen
Kai Mäkelä

Oy Herttakuutonen Ab, y-tunnus 0761638-5
Setelium Oy, y-tunnus 0939585-4
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, y-tunnus 0201103-7

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi

http://www.soprano.fi/

 
Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.