Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 4.7.2014 klo 13.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaisen yhtiön osakkeita koskevan liputusilmoituksen. Oy Herttakuutonen Ab:n omistus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 15 prosenttia.

1. Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
11.6.2014

3. Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 
Oy Herttakuutonen Ab, 2 681 983 kpl Soprano Oyj:n osaketta, 14,90 % Soprano Oyj:n äänimäärästä  ja osakepääomasta 

Soprano Oyj:llä on yhteensä 17 997 855 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja tunnus
Oy Herttakuutonen Ab (0761638-5)

Soprano Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.soprano.fi kohdassa sijoittajat, omistajat.

Soprano Oyj

Lisätietoja:
Soprano Oyj, toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/

Soprano on Pohjoismaiden suurin johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian yhdistävä kansainvälinen asiantuntijayritys. Yhtiön konsultit auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Soprano palvelee kymmenessä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Kirkkonummella, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Tallinnassa ja Pietarissa. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SOPRA.

 
Soprano Finpro Consulting on Suomen suurin kansainvälistymiskonsultti. Sen Navigator palvelukonseptiin kuuluvat kansainvälisen kasvun suunnittelu, markkinoille menon suunnittelu, etabloituminen markkinoille ja markkina-aseman parantaminen. Suosituimpia palveluita ovat kansainvälistymisidean testaus ja partnerihaku sekä kansainvälistymisosaamisen kehittäminen. Asiakas saa yhdestä paikasta kaikki kansainvälistymispalvelut sekä vientityössä tarvittavat johtamisen, viestinnän ja tietoteknologian koulutuksen sekä rahoituksen ja vientitukien hakupalvelut. Vientikeskusten asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa ja kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Soprano Finpro Consulting on osa Soprano Oyj konsernia.

www.soprano.fi