Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj pörssitiedote 22.2.2013 klo 09.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Soprano Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaisen yhtiön osakkeita koskevan liputusilmoituksen. Allocation Point Oy Holding and Financing –nimisen yhtiön omistus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 15 prosenttia (3/20-osaa) osakeannissa, joka liittyy Aspectum Oy:n yrityskauppaan.

1.Kohdeyhtiön nimi
Soprano Oyj (0548170-4)

2. Liputusilmoituksen peruste ja ajankohta, jolloin omistusoikeus on muuttunut
Yhtiö ja Allocation Point Oy Holding and Financing ovat sopineet osakevaihdosta, jolla Soprano Oyj hankkii noin 83 % Aspectum Oy-nimisen osakeyhtiön osakkeista suuntaamalla Allocation Point Oy Holding and Financing:lle yhtiön osakkeita 1 200 000 euron arvosta. Osakevaihdon toteutumisesta on tiedotettu 28.11.2012 ja järjestelystä muutoin pörssitiedotteella 10.9.2012. Osakevaihdon vastikkeena annettavat osakkeet on annettu Soprano Oyj:n hallituksen päätöksellä 5.2.2013 ja merkitty kaupparekisteriin 22.2.2013.

3. Osuus Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
Allocation Point Oy Holding and Financing, 2 400 000 kpl, 16,79 % Soprano Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. Soprano Oyj:llä on 5.2.2013 päätetyn osakeannin jälkeen 14 296 983 kpl osaketta, joista kullakin on yksi ääni.

4.Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja tunnus
Allocation Point Oy Holding and Financing, y-tunnus 0905361-9

Soprano Oyj
 

Lisätietoja:
Soprano Oyj
Toimitusjohtaja Arto Tenhunen
+358 400 413314
arto.tenhunen(at)soprano.fi
http://www.soprano.fi/
 

Soprano on johtava verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Soprano Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, osakkeen tunnus on SNO1V.