ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

SOPRANO OYJ LIPUTUSILMOITUS
Soprano Oyj pörssitiedote 7.12.2007 KLO 17.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS       

Soprano Oyj on tänään saanut tietoonsa, että Raif Nisametdin:n omistus - ja
ääniosuus Soprano Oyj:ssä  on laskenut alle 1/20 osan 5.12.2007 tehdyllä
osakekaupalla. 

1. Kohdeyhtiön nimi 
Soprano Oyj (y-tunnus 0548170-4)          

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus  on muuttunut 
5.12.2007

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Soprano Oyj:n osakemäärästä ja
osakepääomasta. 
Raif Nisametdin 0 kpl, 0 % osakkeista ja 0 % äänimäärästä.

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi
Nisametdin Raif, 061163-107E

Soprano Oyj:llä on 10.565.000 osaketta, joilla kullakin on yksi ääni.

Soprano Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja 
Arto Tenhunen 
0400 413314
arto.tenhunen@soprano.eu